1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Sự khác nhau giữa Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ MỚI NHẤT

15:06 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Sự khác nhau giữa Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ.

  Phân biệt TSCĐ và CCDC
  Phân biệt TSCĐ và CCDC

  Sự khác nhau giữa Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ MỚI NHẤT

  Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

  Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Theo điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

  Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

  Như vậy: Những Tài sản khi DN mua về mà không đủ tiêu chuẩn và nguyên giá Tải sản cố định thì sẽ là Công cụ dụng cụ và sẽ được phân bổ vào chi phí không quá 3 năm.

  So sánh Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ:

  Những điểm giống nhau:

  - Nguyên giá của TSCD/ CCDC phải được xác định một cách rõ ràng: hồ sơ về TSCD/ CCDC được mua về với nguồn gốc xuất xứ,…

  - Tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh của DN và chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

  Những điểm khác nhau:

  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  Giá trị ≥ 30triệu

  (không bao gồm thuế GTGT)

  Giá trị < 30triệu

  (không bao gồm thuế GTGT)

  Thời gian sử dụng: 1 năm trở lên

  Thời gian sử dụng: không quy định

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Sự khác nhau giữa Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ MỚI NHẤT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top