1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu

16:13 13/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Nguyên giá Tài sản cố định nhập khẩu và cách hạch toán như thế nào? Sau đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn bài viết về các xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu. Mời các bạn cùng đón đọc!

Tài sản cố định nhập khẩu
Tài sản cố định nhập khẩu

Đầu tiên chúng ta cùng điểm qua các nội dung chính có trong bài viết nhé.

#1. Cách xác định nguyên giá và định khoản hàng mua nhập khẩu

-Khi mua hàng hóa Nhập khẩu: kế toán phải làm tờ khai Hải quan và đóng thuế NK, TTĐB (nếu có)

- Thuế NK: Là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi hàng về tới của khẩu thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước.

+ Để hàng hóa được thông quan, lưu hàng trong nội địa thì DN NK hàng phải nộp thuế NK xong. TK SD: 3333.

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Là một loại thuế gián thu tính trên giá bán đánh vào những hàng hóa, dịch vụ cao cấp, xa xỉ hoặc có hại cho con người, cho xã hội mà nhà nước cần hạn chế sản xuất và định hướng tiêu dùng thông qua việc tác động lên giá cả.

Ví dụ: Thuốc lá điếu, xì gà, Rượu, bia, Kinh doanh vũ trường, mat-xa, karaoke, gôn, kinh doanh xổ số... TK SD: 3332

=> Hai loại thuế này (nếu có) sẽ được cộng vào giá gốc của HH

=> Thuế GTGT không được cộng vào giá gốc của HH

1.1. Cách xác định tỷ giá:

- Khi P/S giao dịch bằng đồng ngoại tệ kế toán phải quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế của NH TM nơi DN mở TK với Nguyên tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.(Theo khoản 4, Điều 2 của TT 26/2015/TT-BTC)

- Khi phát sinh công nợ phải trả 331:Đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện theo nguyên tắc:

+ Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).

Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc chi phí thì bên Có tài khoản 331 áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước.

+ Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá bán của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời điểm ứng trước.

- Khi Thanh toán:

+ Nếu tỷ giá trên sổ kế toán các tài khoản nợ phải trả nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán TK 111, 112, ghi:

Nợ các TK 331... (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá )

Có các TK 112 (theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua $ của NH).

+ Nếu tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các TK Nợ phải trả, ghi:

Nợ các TK 331... (tỷ giá trên sổ kế toán)

TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá )

Có các TK 112 (theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua $ của NH).

1.2. Hạch toán

Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ:

- Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 211

TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 33381 - Thuế Bảo vệ môi trường

Có các TK 111, 112, 331...

- Thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng NK+ Khi nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà Nước – Căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN

Nợ TK 33312 - Thuế GTGT hàng NK

Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Nợ TK 33381 - Thuế Bảo vệ môi trường

Có TK 1111, TK 1121

+ Để hàng nhập khẩu về tới DN Nếu phát sinh CPMH, hạch toán:

Nợ TK 156, TK 152, TK 153, TK 211

Nợ TK 1331 ( nếu có)

TK 111, TK 1121, TK 331

1.3. Cách tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB

- Giá tính thuế:

+ TH1: Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).

=> Giá tính thuế = Giá CIF

+ TH2: Giá tính thuế là giá FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).

=> Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có).

Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

+ Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề;

+ Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Thuế NK:Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.

Thuế suất thuế nhập khẩu: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế của Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 và được sửa đổi tại Thông tư 173/2014/TT-BTC, Thông tư 213/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 01/01/2015.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu:
Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

+ Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu+
Thuế suất thuế TTĐB

thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ.

-Thuế GTGT hàng NK= (Giá tính thuế + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(Nếu có)) x
% thuế suất thuế GTGT

Biểu thuế giá trị gia tăng thông tư 83/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 10/08/2014.

>> Như vậy,

- Nguyên giá= Giá mua+ Thuế NK+ Thuế TTĐB( nếu có)+ Thuế bảo vệ mt ( nếu có)

- Thuế NK= Giá mua * Thuế suất thuế NK

- Thuế TTĐB = ( Giá mua+ Thuế NK)* TS Thuế TTĐB

- Thuế GTGT= ( Giá mua+ Thuế NK+ Thuế TTĐB)* TS Thuế GTGT

- Lưu ý: Thuế GTGT không cộng vào nguyên giá hàng NK nhé

#2. Một số câu hỏi liên quan

Hỏi: Bộ hồ sơ chứng từ hàng nhập khẩu bao gồm những gì?

Trả lời: Chi tiết hồ sơ chứng từ hàng nhập khẩu mời các bạn xem tại đây nhé!

Hỏi: Nguyên giá của hàng hóa nhập khẩu có bao gồm thuế GTGT hay không?

Trả lời: Nguyên giá của hàng hóa nhập khẩu không bao gồm thuế GTGT.

Hỏi: Xác định nguyên giá của hàng hóa nhập khẩu như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách xác định nguyên giá của tài sản cố định nhập khẩu, mời các bạn xem tại đây nhé!

Hỏi: Tỷ giá tính thuế xuất, nhập khẩu xác định như nào?

Trả lời: Mời các bạn theo dõi bài viết chia sẻ tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu tại đây nhé!

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về nội dung cách xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết hướng dẫn về cách xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu. Chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Cách xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu

menu
024 66 66 33 69
Top