1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

Tin thuế

14:55 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Một trong những phương pháp khấu hao TSCĐ đó là Khấu hao theo sản lượng. Phương pháp này được ứng dụng trong các doanh nghiệp như thế nào? Sau đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết về phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng.

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng đón đọc!

phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng
Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

#1. Những TSCĐ được trích khấu hao theo sản lượng

- TSCĐ trong DN được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

+ Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ, DN xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

+ Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, DN xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TSCĐ.

- Điều kiện để khấu hao theo sản lượng

>>>Xem chi tiết phương pháp trích khấu hao TSCĐ tại đây nhé!

#2. Cách xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng X Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của TSCĐ
Sản lượng theo công suất thiết kế

#3. Cách xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ

- Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm X Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm


- Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của TSCĐ thay đổi, DN phải xác định lại mức trích khấu hao của TSCĐ.

#4. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL mua máy ủi đất ( mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:

Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3) Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)
Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000
Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000
Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000
Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000
Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000
Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000

- Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của TSCĐ này được xác định như sau:
- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3= 187,5 đ/m3
- Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:

Tháng Sản lượng thực tế tháng
(m3)
Mức trích khấu hao tháng
(đồng)
1 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
5 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
7 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
9 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
Tổng cộng cả năm 35.437.500

#5. Một số câu hỏi liên quan đến trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp sản lượng

Hỏi: Những tài sản nào được áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng?

Trả lời: Những tài sản được áp dụng phương pháp trích khấu hao theo sản lượng đã được ES-GLOCAL chia sẻ ở bài viết trên đây, mời các bạn theo dõi!

Hỏi: Có những phương pháp trích khấu hao TSCĐ nào?

Trả lời: Các bạn theo dõi bài viết liên quan đến các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định tại đây nhé!

Hỏi: Cách xác định mức khấu hao năm theo sản lượng tính như nào?

Trả lời:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm X Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ về các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sản lượng, nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo sản lượng này nhé.

logo zalo

Hỏi đáp Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

menu
024 66 66 33 69
Top