1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành năm 2020

13:39 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, rất nhiều DN phát sinh các vấn đề liên quan đến hóa đơn như sử dụng hóa đơn khi chưa thông báo phát hành. Vậy thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào, Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin được chia sẻ với bạn đọc qua bài viết: Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành năm 2020.

  Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành
  Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành

  Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành năm 2020

  1. Đối với bên bán

  a. Trước ngày 12/6/2017

  Quy định về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng được quy định tại khoản 4 điều 9 của thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

  Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

  b. Bắt đầu từ ngày 12/6/2017

  Khi Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 có hiệu lực thì:

  Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

  (Theo khoản 3, điều 1 của Thông tư 37/2017/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

  Các bạn căn cứ vào ngày mang thông báo lên cơ quan thuế nộp để có thể xác định được ngày công ty được phép xuất hóa đơn.

  Ví dụ: Công ty bạn gửi thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC đến cơ quan Thuế ngày 04/07/2017 thì các bạn được có thể ghi ngày bắt đầu sử dụng là 06/07/2017. (hoặc có thể ghi sau ngày 06/07 nếu muốn).

  Xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

  http://es-glocal.com/thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don.html

  Nếu công ty bạn lập hóa đơn trước ngày được phép sử dụng hoặc không lập thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị xử phạt theo điều 10 của thông tư 10/2014/TT-BTC (xử phạt vi phạm hóa đơn) được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC (Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực ngày 15/12/2016)

  Hành Vi Mức Phạt
  Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)
  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng
  (Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016)
  Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
  - Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.
  Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
  - Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
  Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
  Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
  - Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
  (Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 176/2016)
  Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
  a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
  b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
  c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
  Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
  d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
  Theo khoản 2 điều 10 của TT 10/2014

  2. Đối với bên mua

  Theo Công văn 5791/TCT-CS ngày 14/12/2016 của Tổng cục thuế:

  Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

  “1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:


  d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.”

  Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu xem xét, trường hợp Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành của Công ty TNHH MTV Hoàng Phương, nhưng Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về Công ty TNHH MTV Hoàng Phương và Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.”

  => Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

  Bài học rút ra:

  - Khi nhận hóa đơn đầu vào thì các bạn nên kiểm tra xem hóa đơn đó đã được thông báo phát hành hay chưa, có đúng là của công ty đó không.

  Xem thêm: Cách kiểm tra xem hóa đơn có hợp pháp hay không

  http://es-glocal.com/cach-tra-cuu-de-biet-hoa-don-co-hop-phap-khong.html

  - Nếu kết quả không có thông tin của hóa đơn và doanh nghiệp thì các bạn liên hệ lại với bên bán xem người họ đã thông báo phát hành hóa đơn chưa để xử lý.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành

  http://es-glocal.com/muc-phat-khi-su-dung-hoa-don-ma-chua-thong-bao-phat-hanh.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Mức phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và cách xử lý

  http://es-glocal.com/muc-phat-khi-su-dung-hoa-don-bat-hop-phap-va-cach-xu-ly.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Mức phạt khi sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top