1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Hoá đơn

Hướng dẫn cách Tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử theo đúng nguyên tắc là như thế nào? Kiểm tra hóa đơn điện tử để biết hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ ?  Hãng kiểm ...

16:32 05/01/2021 Tin Tức

Xử lý mất hóa đơn

Xử lý mất hóa đơn

Thủ tục cần thiết kế toán bắt buộc   phải thực hiện khi làm mất chứng từ kế toán nói chung và hóa đơn nói riêng là gì? Làm mất hóa đơn chịu mức ...

15:08 08/01/2021 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top