1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

16:51 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh như thay đổi địa chỉ, tên công ty hay mã số thuế thì những hóa đơn đầu ra không sử dụng trước có được sử dụng nữa không? Nếu có thì phải làm những thủ tục nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/)xin hướng dẫn bạn đọc cách xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

  1. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

  - Làm dấu tên công ty, địa chỉ kinh doanh mới;

  - Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;

  - Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Tải thông báo điều chỉnh tại đây: http://bit.ly/Thong-bao-dc

  Hoặc các bạn có thể kê khai qua hệ thống kê khai hoặc qua thuế điện tử. Sau đây Hãng kiểm toán Es-GLocal hướng dẫn các bạn làm trên hệ thống kê khai:

  B1: Đăng nhập vào hệ thống kê khai.Tại mục "Hóa đơn" chọn "Thông báo điều chỉnh thông tin" Mẫu số TB04/AC

  B2: Điền các thông tin thay đổi rồi ghi lại. Kết xuất thông báo điều chỉnh thông tin. Lấy chữ ký số đăng nhập và tải File vừa kết xuất và nộp.

  2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn tới thay đổi cơ quan thuế quản lý

  - Không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết:

  + Hủy số hóa đơn chưa sử dụng;

  + Thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi;

  + Thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

  - Có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết:

  + Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi;

  + Làm dấu tên công ty, địa chỉ kinh doanh mới;

  + Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;

  + Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

  Tải bảng kê hóa đơn chưa sử dụng tại đây: http://bit.ly/bang-ke-hd

  Note: Khi các bạn đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc làm thủ tục xong bên Sở kế hoạch đầu tư thì các bạn hãy làm thủ tục thông báo tiếp tục hay hủy số hóa đơn đó nhé.

  logo zalo

  Hỏi đáp Xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

  menu
  024 66 66 33 69
  Top