1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử

Kế toán

15:20 01/09/2021 Tin Tức Thanh lan 0 bình luận

Vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử có bị phạt không, các trường hợp vi phạmmức phạt tương ứng thế nào, ES-GLOCAL xin chia sẻ đến bạn đọc chi tiết các trường hợp phạt vi phạm hóa đơn điện tử qua bài viết dưới đây

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử
Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử

Bài viết bao gồm các nội dung chính như sau:

#1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử (bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế).

#2. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định: các đơn vị tiến hành chuyển đổi sang bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01/11/2020. Tuy nhiên mới đây, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã bãi bỏ điều mục này. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được khuyến khích thực hiện chuyển đổi sang dữ liệu điện tử, hạn chậm nhất là ngày 01/07/2022.

#3. Các trường hợp phạt sai phạm trong sử dụng HĐĐT

#3.1. Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế (trong trường hợp HĐĐT có mã của cơ quan thuế) được xếp vào loại hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn không hợp pháp bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

#3.2. Hành vi vi phạm lập hóa đơn điện tử

Bao gồm các trường hợp:

  • Lập HĐĐT khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế;
  • Lập HĐĐT từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Ngoài ra: doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng cho hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua. Biện pháp khắc phục cho trường hợp này là xuất bù hóa đơn theo đúng quy định.

->> Để phân biệt hóa đơn điện tử có mãhóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, bạn đọc xem thêm tại đây nhé!

#3.3. Hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn

Xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hủy HĐĐT khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót. Sau xử phạt, doanh nghiệp bị buộc hủy hóa đơn sai sót đó.

#3.4. Hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

TH#1: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

TH#2: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

TH#3: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
  • Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Đối với hành vi không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế: doanh nghiệp buộc chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế sau xử phạt.

#3.5. Hành vi vi phạm về quy định cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hóa đơn

#4. Các câu hỏi thường gặp

Hỏi: Hạn cuối thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử là bao giờ?

Đáp: Theo quy định mới nhất của chính phủ, hạn cuối thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử là ngày 01/07/2022.

Hỏi: Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế có bị phạt không?

Đáp: Có, đây là trường hợp sử dụng hoá đơn không hợp pháp, bị phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng và buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Trên đây là chi tiết các trường hợp vi phạm hành chính về hóa đơn điện tửHãng kiểm toán ES-GLOCAL đã tổng hợp. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!

logo zalo

Hỏi đáp Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử

menu
024 66 66 33 69
Top