1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyết toán thuế TNDN là gì? Tổng quan các vấn đề về Quyết toán thuế 2020

11:34 28/10/2020 Tin Tức Thanh lan 0 bình luận

Quyết toán thuế TNDN là công việc thường kỳ của mọi kế toán, tuy nhiên kế toán có nắm rõ trọn bộ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, những lưu ý quan trọng khi khai quyết toán thuế, cách lên tờ khai 03-TNDN cũng như cách chuyển lỗ trên tờ khai. ES-GLOCAL xin chia sẻ đến các bạn chi tiết những quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp qua bài viết dưới đây:

Để đi sâu tìm hiểm về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trước hết cần nắm được bản chất của công việc này.

Quyết toán thuế TNDN
Quyết toán thuế TNDN

I. Thế nào là quyết toán thuế TNDN?

Quyết toán thuế TNDN hay còn gọi là khai quyết toán, đề cập đến việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế nămkhai trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính để truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

II. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

#1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung

Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ sau:

1/ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

2/ Báo cáo tài chính năm quyết toán, hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động

3/ Các phụ lục thuộc danh sách sau tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu: 03-1A/TNDN (doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ), 03-1B/TNDN (doanh nghiệp ngành ngân hàng, tín dụng), 03-1C/TNDN (công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
 • Phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN

+ Mẫu số 03-3A/TNDN: ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư (DAĐT), cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, DAĐT mới;

+ Mẫu số 03-3B/TNDN: ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng;

+ Mẫu số 03-3C/TNDN: ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động dân tộc thiểu số, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ (số LĐ nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt, sử dụng thường xuyên) hoặc sử dụng trên 100 LĐ nữ (số LĐ nữ chiếm trên 30% số LĐ có mặt thường xuyên)

 • Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài (đối với doanh nghiệp có phát sinh thu nhập ngoài nước) được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN
 • Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN
 • Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN
 • Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết theo mẫu số 03-7/TNDN
 • Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính theo mẫu số 03-8/TNDN
 • Đối với các doanh nghiệp có DAĐT tại nước ngoài: cần bổ sung thêm các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

#2. Đối với doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

1/ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí theo mẫu số 02/TNDN-DK;

2/ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK;

3/ BCTC năm hoặc BCTC đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

#3. Đối với nhà thầu nước ngoài

Ngoài các giấy tờ kể trên, người nộp thuế cần cung cấp thêm:

 • Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm quyết toán
 • Xác nhận về việc ký kết hợp đồng của các bên liên quan
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03-TNDN
 • Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định hoặc giải trình theo mẫu 03/TNDN nếu không tập hợp đủ hồ sơ

III. Hướng dẫn lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Tờ khai quyết toán thuế TNDN được lập theo mẫu 03-TNDN. Doanh nghiệp khi lên tờ khai cần xác định được các chỉ tiêu cần thiết, cụ thể bạn đọc tham khảo hướng dẫn lên tờ khai quyết toán thuế TNDN tại đây.

Chú ý: Đối với các doanh nghiệp lỗ trong năm quyết toán (tức thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0), doanh nghiệp cần tiến hành chuyển lỗ.

--> Chi tiết cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN xem tại đây!

IV. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN cần được đảm bảo nộp đúng thời hạn quy định

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc thay đổi của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên:

 • Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Chú ý: Về gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai quyết toán thuế có thể được gia hạn ngày hộp thêm tối đa là 60 ngày. Để gia hạn thời gian nộp hồ sơ, người nộp thuế cần làm đơn đề nghị gia hạn (nộp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế) trình bày rõ lý do đề nghị gia hạn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn), hoặc công an (xã, phường, thị trấn) nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan thuế sẽ có văn bản trả lời cho người nộp thuế. Nếu cơ quan thuế không trả lời tức là yêu cầu gia hạn đã được chấp nhận.

--> Bạn đọc tham khảo thời hạn nộp các loại báo cáo thuế MỚI NHẤT tại đây!

V. Khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

#1. Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN khi nào?

Người nộp thuế có thể làm hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN khi phát hiện ra sai sót làm ảnh hưởng đến số liệu trên tờ khai quyết toán thuế.

TH1: Người nộp thuế chưa khai quyết toán thuế năm

Khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng, quý sau đó tổng hợp lại số liệu lên tờ khai quyết toán thuế

TH2: người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm

Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm

Nếu hồ sơ khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp: khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có)

Hồ sơ khai bổ sung được nộp vào bất cứ ngày nào nhưng cần đảm bảo TRƯỚC khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã ra quyết định thanh tra kiểm tra, người nộp thuế được khai bổ sung nếu:

 • Sai sót trên hồ sơ không nằm trong thời kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra thuế: người nộp thuế khai bổ sung theo quy định và nộp tiền chậm nộp thuế (nếu có)
 • Sai sót trên hồ sơ liên quan đến thời kỳ thanh tra kiểm tra, nhưng không nằm trong phạm vị thanh tra kiểm tra: tương tự trường hợp trên
 • Sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi thanh tra kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số được hoàn, giảm số được khấu trừ hoặc giảm số đã nộp thừa: người nộp thuế được khai bổ sung điều chỉnh đồng thời chịu xử lý vi phạm như khi bị thanh tra thuế phát hiện sai sót.

#2. Hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN

Hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

1/ Tờ khai thuế của kỳ tính thuế phát hiện sai sót (đã qua bổ sung điều chỉnh)

2/ Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS (nếu phát sinh chênh lệch tiền thuế)

3/ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu bổ sung, điều chỉnh

#3. Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

TH1: người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ không làm thay đổi số thuế phải nộp (số thuế được khấu trừ, số đề nghị hoàn): không cần lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh (chỉ cần tờ khai mới đã sửa và tài liệu giải thích)

TH2: người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ làm tăng tiền thuế phải nộp: lập hồ sơ khai bổ sung và tự tính tiền chậm nộp. Nếu người nộp thuế không xác định được tiền chậm nộp: cơ quan thuế tính và báo lại cho người nộp.

TH3: người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ làm giảm tiền thuế phải nộp: lập hồ sơ khai bổ sung, số thuế điều chỉnh giảm được tính giảm số thuế phải nộp hoặc bù trừ vào nghĩa vụ thuế kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Ví dụ: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal tháng 7/2018 lập hồ sơ bổ sung điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, phát sinh tăng số thuế TNDN phải nộp thêm 50 triệu. Khi đó, công ty tiến hành nộp thêm số thuế còn thiếu cùng tiền chậm nộp theo quy định.

Bộ hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 (sau khi đã điều chỉnh tăng 50 triệu tiền thuế)
 • Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS
 • Tài liệu đi kèm giải thích số liệu trên bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh.

Nếu Es-Glocal phát hiện ra sai sót nhưng không làm thay đổi số thuế phải nộp, khi đó bộ hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh chỉ cần: tờ khai năm 2017 (đã sửa) và tài liệu kèm theo giải thích số liệu điều chỉnh.

VI. Địa điểm nộp hồ sơ

Người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà người nộp thuế có cùng trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với doanh nghiệp chuyển nhượng được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Nếu người nộp thuế và doanh nghiệp chuyển nhượng không cùng tỉnh, thành phố: người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế, Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyết định.

VII. Những lưu ý trong quyết toán thuế

1/ Giải trình chênh lệch giữa doanh thu trên số tổng và doanh thu trên tờ khai

2/ Giải trình việc ghi nhận doanh thu mà không có giá vốn (đối với trường hợp có phát sinh)

3/ Giải trình một số nghiệp vụ có giá vốn lớn hơn doanh thu

4/ Giải trình chênh lệch giữa phát sinh có TK154 với phát sinh nợ TK632

5/ Giải trình các khoản dư có 131 nhưng chưa ghi nhận doanh thu

6/ Giải trình dư có 131 lớn hoặc từ lâu không phát sinh

7/ Giải trình việc tổng hợp nhập xuất tồn kho không khớp với cân đối phát sinh trong năm, giải trình việc số dư hàng tồn kho cuối năm lớn

8/ Chú ý về thời gian chuyển lỗ tối đa 5 năm tính từ năm chuyển lỗ đầu tiên

9/ Chú ý về thời điểm ghi nhận doanh thu

10/ Thuế suất và thời gian hưởng ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp được ưu đãi

11/ Chênh lệch giữa tổng lợi nhuận trước thuế TNDN theo Luật Thuế và Luật Kế toán

VIII. Một số câu hỏi thường gặp

#1. Doanh nghiệp có được nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN không?

. Doanh nghiệp được phép nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN nếu phát hiện ra sai sót ảnh hưởng đến số liệu trên tờ khai (nộp tờ khai đã sửa kèm các hồ sơ trong bộ hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh quyết toán thuế)

#2. Doanh nghiệp lỗ có phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp lỗ vẫn tiến hành quyết toán thuế như bình thường. Khi xác định được thu nhập tính thuế của doanh nghiệp nhỏ hơn 0 (doanh nghiệp đang lỗ): doanh nghiệp xác định số lỗ và tiến hành chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ, tuy nhiên tối đa không quá 5 năm tính từ năm bắt đầu chuyển lỗ (tức năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ). Nếu trong quá trình chuyển lỗ doanh nghiệp có phát sinh thêm lỗ thì số lỗ mới phát sinh được chuyển tương tự cho tối đa 5 năm tài chính tiếp theo (tính từ năm liền sau năm phát sinh lỗ)

Trên đây là những quy định về Quyết toán thuế TNDN mà bạn đọc cần biết. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/

logo zalo

Hỏi đáp Quyết toán thuế TNDN là gì? Tổng quan các vấn đề về Quyết toán thuế 2020

menu
024 66 66 33 69
Top