1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm Itaxviewer 1.4.0 mới nhất của Tổng cục thuế

00:04 30/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.0, cụ thể như sau:

  Phần mềm itaxviewer 1.0.1 mới nhất của Tổng cục thuế

  1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên iHTKK :

  Kiểm tra các điều kiện bước 1 ngay trên ứng dụng iHTKK:

  • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cảnh báo lỗi ngay trên màn hình kê khai
  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Ký và nộp hồ sơ thành công

  Gửi thông báo bước 1 về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-1/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 15 phút kể từ khi NNT ký và nộp tờ khai thành công

  Gửi thông báo bước 2 về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-2/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận NNT ký và nộp tờ khai thành công.

  Cho phép NNT nộp lại tờ khai nếu nhận được thông báo bước 2 về việc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT.

  Hiển thị trạng thái xử lý tờ khai tại chức năng tra cứu tờ khai.

  NNT ký nộp thành công tờ khai: Trạng thái là “Hồ sơ khai thuế (HSKT) đã được cơ quan thuế tiếp nhận”

  NNT nhận được thông báo bước 2 thành công: Trạng thái là “Cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”

  NNT nhận được thông báo bước 2 không thành công: Trạng thái là “Cơ quan thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”

  2. Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK:

  • Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC.

  3. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxviewer:

  Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;

  Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxviewer 1.4.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxviewer tại đây

  Hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxviewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

  Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

  Mời các bạn tham khảo:

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm Itaxviewer 1.4.0 mới nhất của Tổng cục thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top