1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

Tin thuế

00:47 06/07/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) hân hạnh chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

  Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX
  Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

  Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

  Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

  “đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
  - Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

  Như vậy: Khi bán hàn qua điện thoại, mạng thì không cần phải có chữ ký của người mua mà chỉ cần ghi rõ là: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng”

  Mẫu số: 01GTKT3/001
  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: AA/18P
  Liên 1: Lưu Số: 0000001
  Ngày........tháng.......năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
  Mã số thuế: 0104963862
  Địa chỉ: 2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
  Điện thoại: +84-24-38 33 35 35 Số tài khoản: 31499566148
  Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn A
  Tên đơn vị: Công ty TNHH ABC
  Mã số thuế: 0104853561
  Địa chỉ: .................
  Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản:
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 5 6=4x5
  1 Tủ lạnh SHARP chiếc 6.000.000 6.000.000
  Cộng tiền hàng: 6.000.000
  Thuế suất GTGT: 10 % .. , Tiền thuế GTGT: 600.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 6.600.000
  Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng
  Người mua hàng
  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Bán hàng qua điện thoại
  Người bán hàng
  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

  Chú ý:
  - Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

  Mẫu số: 01GTKT3/001
  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: AA/17P
  Liên 1: Lưu Số: 0000001
  Ngày........tháng.......năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
  Mã số thuế: 0104963862
  Địa chỉ: 2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
  Điện thoại: +84-24-38 33 35 35 Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: người mua không lấy hóa đơn
  Tên đơn vị:
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản:

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

  http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-ban-hang-qua-dien-thoai-qua-mang-fax.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách viết hoá đơn giá trị gia tăng

  http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

  menu
  024 66 66 33 69
  Top