2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

17:47 05/07/2018 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) hân hạnh chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX
Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
- Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Như vậy: Khi bán hàn qua điện thoại, mạng thì không cần phải có chữ ký của người mua mà chỉ cần ghi rõ là: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng”

  Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
                                                                  Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001
Ngày........tháng.......năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
Mã số thuế: 0104963862
Địa chỉ: 2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38 33 35 35                    Số tài khoản: 31499566148
Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn A
Tên đơn vị: Công ty TNHH ABC
Mã số thuế: 0104853561
Địa chỉ: .................
Hình thức thanh toán:    CK                     Số tài khoản: 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4x5
 1  Tủ lạnh SHARP  chiếc  6.000.000  6.000.000
         
         
   Cộng tiền hàng:                                                                                      6.000.000
Thuế suất GTGT:   10 % .. , Tiền thuế GTGT:                                            600.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         6.600.000
Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bán hàng qua điện thoại
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

Chú ý:
- Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

  Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/17P
                                                                 Liên 1: Lưu                                 Số: 0000001
Ngày........tháng.......năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
Mã số thuế: 0104963862
Địa chỉ: 2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại:    +84-24-38 33 35 35                 Số tài khoản: 
Họ tên người mua hàng: người mua không lấy hóa đơn
Tên đơn vị:  
Mã số thuế:  
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:    CK                          Số tài khoản:

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-ban-hang-qua-dien-thoai-qua-mang-fax.html

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: 

  • Cách viết hoá đơn giá trị gia tăng

http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

logo zalo
Top