1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

13:43 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin được chia sẻ với bạn đọc bài viết Xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mới nhất.

  Quy định xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  Quy định xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  Xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  Theo công văn số 474/TCT-CS ngày 02/02/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn:

  • Hành vi làm mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã phát hành nhưng chưa lập
  • Hoặc hành vi làm mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã sử dụng hoặc đã lập sai và đã xóa bỏ (đơn vị đã lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khác thay thế cho các Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã lập sai và đã xóa bỏ) nhưng chưa đến thời gian lưu trữ

  Thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ.

  "Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

  4. Bổ sung Điểm g vào Khoản 3 Điều 38 như sau:

  “3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  a) Lập hóa đơn không đúng thời Điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;

  c) Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

  d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

  đ) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  e) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

  g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

  Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”."

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  http://es-glocal.com/xu-phat-voi-hanh-vi-mat-lien-2-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  http://es-glocal.com/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Xử phạt với hành vi mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top