1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách lập và lưu Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu

05:30 25/11/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngoại trừ những thay đổi về nội dung của Nghị định còn đính kèm thêm 04 phụ lục kê khai và 01 phụ lục xác định cách tính khoảng giao dịch. Ở bài viết này, ES-GLOCAL sẽ hướng dẫn các bạn kê khai tại Phụ lục III - Danh mục thông tin và tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia.

Cách lập và lưu Phụ lục III Hồ sơ toàn cầu

Để tiện theo dõi bạn xem qua nội dung chi tiết bài viết Hướng dẫn cách lập và lưu phụ lục III - Danh mục thông tin và tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu tại đây nhé.

#1. Kỳ khai thuế

Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế xác định theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

#2. Thông tin chung của người nộp thuế

Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

#3. Báo cáo các thông tin, tài liệu đã chuẩn bị và lưu trữ tại hồ sơ toàn cầu

Trước hết để làm được báo cáo này bạn cần có thông tin về tập đoàn của mình hoặc báo cáo do tập đoàn cung cấp. Căn cứ vào báo cáo của tập đoàn bạn tích vào các mục mà trong hồ sơ của tập đoàn thể hiện.

Hướng dẫn lập và lưu Phụ lục III Hồ sơ toàn cầu

#3.1 Cơ cấu tổ chức

- Sơ đồ minh họa cơ cấu sở hữu; cơ cấu pháp lý của tập đoàn và vị trí địa lý của các công ty con thuộc tập đoàn đang hoạt động;

#3.2 Thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn

- Các yếu tố chính và kênh quan trọng tạo lợi nhuận kinh doanh;

- Mô tả về chuỗi cung ứng của 05 sản phẩm và/hoặc dịch vụ lớn nhất của tập đoàn tính theo doanh thu và bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào chiếm hơn 5% doanh thu tập đoàn, bao gồm thông tin về thị trường địa lý chính của các hàng hóa, dịch vụ này. Mô tả có thể dưới hình thức sơ đồ hoặc biểu đồ;

- Danh sách và mô tả ngắn gọn các thỏa thuận dịch vụ trọng yếu giữa các thành viên của tập đoàn, không gồm các dịch vụ nghiên cứu phát triển (R&D), bao gồm mô tả năng lực của các trụ sở chính (cấp toàn cầu và cấp vùng) cung cấp các dịch vụ quan trọng và các chính sách giá chuyển nhượng để phân bổ chi phí dịch vụ và xác định giá phải trả cho các dịch vụ nội bộ tập đoàn. Tóm tắt và giải trình lý do chính trong trường hợp tập đoàn tiến hành hoạt động mua sắm và quảng cáo, tiếp thị thông qua các trung tâm mua sắm và trung tâm tiếp thị tập trung;

- Mô tả các thị trường địa lý chính của các sản phẩm của tập đoàn nêu tại mục Mô tả về chuối cung ứng;

- Mô tả bằng văn bản về phân tích chức năng đưa ra các đóng góp của trụ sở chính đối với các giá trị do các cơ sở kinh doanh bản địa trong tập đoàn tạo ra, ví dụ các chức năng trọng yếu được thực hiện, các rủi ro trọng yếu phải gánh chịu và các tài sản trọng yếu được sử dụng;

- Mô tả về các giao dịch tái cơ cấu kinh doanh trọng yếu, các hoạt động mua bán, sáp nhập phát sinh trong năm tài chính;

#3.3 Thông tin về tài sản vô hình (TSVH) của tập đoàn

- Mô tả tổng quan về chiến lược chung của MNE với việc phát triển, sở hữu và khai thác TSVH, bao gồm vị trí của các cơ sở nghiên cứu phát triển (R&D) trụ sở chính và vị trí của nơi quản lý R&D;

- Danh mục các TSVH hoặc nhóm các TSVH của tập đoàn có tác động trọng yếu đối với chính sách giá chuyển nhượng và các công ty sở hữu về mặt pháp lý đối với TSVH hoặc nhóm TSVH đó;

- Danh sách các thỏa thuận quan trọng giữa các bên liên kết liên quan đến TSVH, thỏa thuận đóng góp chi phí, thỏa thuận dịch vụ nghiên cứu và các thỏa thuận cấp giấy phép, nhượng quyền;

- Mô tả chung về các chính sách giá chuyển nhượng của tập đoàn đối với các hoạt động R&D và TSVH;

- Mô tả chung về bất kỳ chuyển nhượng lợi ích quan trọng đối với TSVH giữa các bên liên kết trong năm tài chính liên quan, bao gồm thông tin các công ty con, các quốc gia tham gia chuyển nhượng và các khoản thanh toán liên quan;

#3.4 Các hoạt động tài chính nội bộ tập đoàn

- Mô tả chung về cơ chế phân bổ tài chính của tập đoàn, bao gồm các thỏa thuận tài chính, thỏa thuận cấp vốn quan trọng với các bên cho vay độc lập;

- Thông tin xác định bất kỳ thành viên nào của tập đoàn cung cấp chức năng tài chính, vốn tập trung cho tập đoàn, bao gồm các quốc gia nơi thành lập công ty con và nơi đặt trụ sở điều hành thực tế của công ty con;

- Mô tả chung về chính sách giá chuyển nhượng của tập đoàn đối với các thỏa thuận tài chính, cấp vốn giữa các bên liên kết;

#3.5 Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của tập đoàn:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm kê khai của tập đoàn và các báo cáo, cơ chế tài chính, quản lý nội bộ phục vụ mục đích tính thuế của tập đoàn; thuế suất áp dụng xác định nghĩa vụ thuế tương ứng lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên liên kết có giao dịch liên kết với người nộp thuế;

- Danh sách mô tả ngắn gọn về các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đơn phương và các chính sách thuế khác liên quan đến việc phân bổ thu nhập giữa các quốc gia;

#4. Một số câu hỏi thường gặp về hồ sơ toàn cầu

Hỏi: Hồ sơ toàn cầu (Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia) có phải nộp hằng năm cho cơ quan thuế không?

Trả lời: Trường hợp Nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia khi công ty mẹ ở Việt Nam bạn xem tại đây nhé. Trường hợp Nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia khi công ty mẹ ở nước ngoài bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Hồ sơ toàn cầu được lập như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã hướng dẫn tích và mô tả lại danh mục tài liệu cần cung cấp hồ sơ toàn cầu theo Phụ lục III bạn xem tại đây nhé. Trường hợp bạn cần tư vấn thì liên hệ lại ES-GLOCAL nhé.

Hỏi: Cách lập báo cáo giao dịch liên kết như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách lập Báo cáo giao dịch liên kết bạn xem tại đây nhé.

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong hướng dẫn cách lập và lưu phụ lục III - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

logo zalo

Hỏi đáp Cách lập và lưu Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu

menu
024 66 66 33 69
Top