1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan năm 2020 theo Thông tư 39

13:30 24/12/2019 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan năm 2020 theo Thông tư 39.

  Mẫu hóa đơn abfng hàng cho khu phi thuế quan
  Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan

  Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan năm 2020 theo Thông tư 39

  Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan mới nhất năm 2020 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

  Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

  Mẫu số: 07KPTQ
  HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
  (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) Ký hiệu: AC/14P
  Liên 1: Lưu Số: 0000001
  Ngày........tháng.......năm 200....

  Đơn vị bán hàng:.Công ty .............................................................
  Địa chỉ: ....................... Số tài khoản..................................
  Điện thoại:........................... MST:..............................................................
  Họ tên người mua hàng....................................................
  Tên đơn vị..................................................................
  Địa chỉ........................................... Số tài khoản........................................
  Hình thức thanh toán:.................... MST:....................................................
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: ..................
  Số tiền viết bằng chữ:...............................................................

  Người mua hàng Người bán hàng
  (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

  (In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)

  Ghi chú:

  - Liên 1: Lưu

  - Liên 2: Giao người mua

  - Liên 3:…

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang-cho-khu-phi-thue-quan.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Các loại và các hình thức của hóa đơn

  http://es-glocal.com/cac-loai-hoa-don-va-cac-hinh-thuc-cua-hoa-don.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan năm 2020 theo Thông tư 39

  menu
  024 66 66 33 69
  Top