1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.2 ngày 26/03/2014 của Tổng cục thuế ban hành

12:09 02/11/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.2 ngày 26/03/2014 của Tổng cục thuế ban hành hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

  Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.2 ngày 26/03/2014 của Tổng cục thuế ban hành

  1. Hỗ trợ kê khai đối với hoạt động Thủy điện, các mẫu biểu:

  - Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT

  - Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT

  - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT

  - Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN

  - Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN

  - Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

  2. Hỗ trợ kê khai đối với hoạt động dầu khí, các mẫu biểu:

  - Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu 01A/TNDN-DK

  - Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu 01B/TNDN-DK

  - Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu 01/TAIN-DK

  - Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu 01/PL-DK

  - Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK

  3. Hỗ trợ một số nội dung khác:

  - Bổ sung chức năng tải bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

  - Bổ sung chức năng tải bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, mẫu số 01-3/GTGT

  - Đối với tờ khai 03/TNDN: Mở chỉ tiêu Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (Chỉ tiêu [3] trên phụ lục 03-3A/TNDN và chỉ tiêu [05] trên phụ lục 03-3B/TNDN), mặc định nhân với thuế suất 25%, cho phép sửa

  4. Đối với phần mềm QT-TNCN

  Trong quá trình sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, có phát sinh các lỗi liên quan đến xử lý của phần mềm QT-TNCN, Tổng cục Thuế thực hiện sửa lỗi sau:

  - Sửa lỗi một số trường hợp sai tên CQT trên Danh mục CQT
  Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 17h đến 19h ngày 26/03/2014 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  + Ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 tại đây

  + Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.2: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

  + Ứng dụng QT-TNCN phiên bản 3.1.1: http://tncnonline.com.vn

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QT-TNCN được cơ quan thuế cung cấp.

  Mời các bạn xem chi tiết:

  logo zalo

  Hỏi đáp Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.2 ngày 26/03/2014 của Tổng cục thuế ban hành

  menu
  024 66 66 33 69
  Top