1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn số 579/TCT-TTR về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết 

16:51 13/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 579/TCT-TTR về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 579/TCT-TTR, mời các bạn cùng theo dõi!

  BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 579/TCT-TTR Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018
  V/v: Áp dụng quy định của
  Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

  Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Create Medic

  Trả lời công văn số 52/VCM không ngày của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về việc áp dụng quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản được áp dụng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 11 là người nộp thuế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, phân phối với điều kiện:

  - Không có chức năng quyết định chiến lược;

  - Phát sinh giao dịch tạo giá trị gia tăng thấp;

  - Không chịu rủi ro hàng tồn kho, rủi ro thị trường;

  - Không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình có giá trị của tập đoàn.

  Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực (phân phối, sản xuất, gia công) áp dụng quy định miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 được xác định thống nhất như doanh nghiệp thực hiện một chức năng đơn giản.

  2. Về lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

  Tại Điều 2 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng:

  “1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty và Chi nhánh đều được xác định là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch liên kết thì phải lập Hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

  Trường hợp Công ty thực hiện 2 hoạt động sản xuất giản đơn và gia công giản đơn nhưng chỉ đáp ứng điều kiện của sản xuất giản đơn thì chỉ được miễn phần lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của hoạt động sản xuất giản đơn.

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 579/TCT-TTR về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết . Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn số 579/TCT-TTR về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết 

  menu
  024 66 66 33 69
  Top