1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Các loại hóa đơn và các hình thức của hóa đơn năm 2020

13:32 24/12/2019 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hiện nay trên thị trường có những loại hóa đơn nào, các hình thức thể hiện của hóa đơn ra làm sao? Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin được chia sẻ với bạn đọc qua bài viết: Các loại hóa đơn và các hình thức của hóa đơn năm 2020.

  Các loại và hình thức của hóa đơn
  Các loại và hình thức của hóa đơn

  Các loại hóa đơn và các hình thức của hóa đơn năm 2020

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể như sau:

  1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  2. Các loại hóa đơn

  a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

  - Hoạt động vận tải quốc tế;

  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

  Xem thêm: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-gia-tri-gia-tang.html

  b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

  - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Xem thêm: Mẫu hóa đơn bán hàng

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang.html

  - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Xem thêm: Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang-cho-khu-phi-thue-quan.html

  Ví dụ:

  - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

  - Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

  - Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng.

  - Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng.

  c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

  d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

  3. Hình thức hóa đơn

  Hoá đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

  a) Hoá đơn tự in là hoá đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

  b) Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  c) Hoá đơn đặt in là hoá đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Các loại hóa đơn và các hình thức của hóa đơn

  http://es-glocal.com/cac-loai-hoa-don-va-cac-hinh-thuc-cua-hoa-don.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Mẫu hóa đơn GTGT

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-gia-tri-gia-tang.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Các loại hóa đơn và các hình thức của hóa đơn năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top