1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định về kinh phí công đoàn mới nhất

Tin thuế

15:00 25/12/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Kinh phí công đoàn là gì? Các đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng là bao nhiêu, Hãng kiểm toán Es-Glocal xin giải đáp các thắc mắc trên cho bạn đọc qua bài viết dưới đây.

Quy định về kinh phí công đoàn năm 2018
Quy định về kinh phí công đoàn năm 2020

Nội dung bài viết bao gồm các mục sau:

#1. Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn là khoản phí phục vụ cho hoạt động của công đoàn, do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, trích trên 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

#2. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;
 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã;
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam;
 • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

#3. Mức đóng KPCĐ

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cụ thể:

Số tiền KPCĐ phải nộp = 2% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Trong đó: Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tổng mức tiền lương của người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

>>> Bạn đọc xem thêm lương đóng BHXH tại đây nhé!

Chú ý: Trên đây là mức đóng KPCĐ đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể được lấy lại 70% số tiền KPCĐ đã đóng nếu có đầy đủ chứng từ thanh toán tiền cho người lao động (Như chi thăm ốm đâu, thăm hỏi sinh đẻ ...)

Đối với người lao động nếu tham gia tổ chức công đoàn cơ sở (Công đoàn cơ sở có thể được thành lập tại doanh nghiệp) thì nhân viên phải đóng thêm Đoàn phí công đoàn là: 1% mức tiền lương tham gia BHXH.

#4. Phương thức đóng KPCĐ

 • Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.
 • Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. (Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi DN đăng ký kinh doanh)
 • Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Tốt nhất: Các bạn liên hệ với với liên đoàn lao động Quận, Huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để biết chi tiết về hồ sơ và thủ tục đóng KPCĐ.

>>> Bạn đọc xem thêm mức phạt không đóng kinh phí công đoàn tại đây nhé!

#5. Nguồn đóng KPCĐ

 • Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng KPCĐ và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
 • Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng KPCĐ tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần KPCĐ phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm theo quy định.
 • Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.
 • Đối với cơ quan, tchức, đơn vị còn lại, khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

#6. Cách hạch toán kinh phí công đoàn

Bước 1: Trích KPCĐ hạch toán:

Nợ các tài khoản 622, 623, 627, 641, 642

Có TK 3382 - Kinh phí công đoàn

Bước 2: Nộp KPCĐ hạch toán:

Nợ TK 3382 - Kinh phí công đoàn đã nộp

TK 111, 112 - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

#7. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Người lao động có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Đáp: Không, người lao động không phải đóng KPCĐ.

Hỏi: Tỷ lệ đóng KPCĐ là bao nhiêu?

Đáp: Doanh nghiệp đóng 2% trên tổng quỹ lương đóng BHXH.

Hỏi: Tài khoản theo dõi kinh phí công đoàn?

Đáp: Kế toán theo dõi KPCĐ trên tài khoản 3382.

ES-GLOCAL vừa chia sẻ đến bạn đọc toàn bộ quy định về kinh phí công đoàn. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn sau để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!

logo zalo

Hỏi đáp Quy định về kinh phí công đoàn mới nhất

menu
024 66 66 33 69
Top