1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: BHXH

Chế độ thai sản cho nam giới

Chế độ thai sản cho nam giới

Chế độ thai sản cho nam giới gồm những nội dung gì? Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới được quy định như thế nào? Thời gian hưởng chế độ ra ...

15:32 20/08/2019 Tin Tức

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp là gì? Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao? Làm thế nào để chuẩn ...

00:38 26/07/2019 Tin Tức

Mức đóng BHXH năm 2019

Mức đóng BHXH năm 2019

Mức đóng BHXH năm 2019 được THAY ĐỔI mới nhất như thế nào ? Các quy định mới về BHXH liên quan như: Mức lương tối thiểu vùng 2019, Tỷ lệ đóng bhxh ...

18:05 02/07/2019 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top