1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

10:39 16/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm các khoản nào? Mức tiền lương tối đa và tối thiểu đóng BHXH là bao nhiêu, Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc qua bài viết dưới đây:

Lương đóng bảo hiểm xã hội
Lương đóng bảo hiểm xã hội

Bài viết bao gồm các nội dung như sau:

#1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN bắt buộc

Đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN bao gồm người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) vô thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng), trường hợp lao động dưới 15 tuổi: chấp nhận hợp đồng giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 • Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động (Không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng)
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

#2. Tiền lương đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của lao động theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quy định được xác định bằng tổng của mức lương đóng BHXH, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:

 • Mức lương: là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. (lưu ý: mức lương của doanh nghiệp được xác định căn cứ trên mức lương tối thiểu vùng, theo đó lao động đã qua đào tạo học nghề có mức lương cao hơn ít nhất 7% so với lao động phổ thông, mức lương tối thiểu vùng được coi là mức thấp nhất đóng BHXH)

>>> Bạn đọc tham khảo mức lương tối thiểu vùng tại đây nhé!

 • Phụ cấp lương: là các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, bản chất là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
 • Các khoản bổ sung khác bao gồm:

+ Khoản bổ sung trả thường xuyên: được xác định mức tiền cụ thể trên hợp đồng và trả thường xuyên cho mỗi kỳ

+ Khoản bổ sung trả không thường xuyên: không xác định mức tiền cụ thể, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên, căn cứ vào quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động

>>> Bạn đọc xem thêm các khoản phụ cấp không đóng BHXH tại đây nhé!

Lưu ý: đối với người lao động là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với người lao động hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

Về mức lương cơ sở, căn cứ theo Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc hoãn tăng mức lương cơ sở trong năm 2020: chính phủ vẫn đang duy trì theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

#3. Mức đóng BHXH bắt buộc

Mức đóng BHXH chi tiết đối với doanh nghiệp và người lao động căn cứ theo bảng sau:

Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN Tổng KPCĐ
DN phải đóng 17,5% 3% 1% 21,5% 2%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng cộng 25,5% 4,5% 2% 32% 2%

#4. Phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN

#4.1 Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

#4.2 Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

#4.3 Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

#5. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tiền lương tối đa đóng BHXH là bao nhiêu?

Đáp: Tiền lương tối đa đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (20 x 1.490.000 = 29.800.000 đồng)

Hỏi: Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm không?

Đáp: Hợp đồng thử việc thỏa mãn điều kiện là hợp đồng lao động, nếu trong thời gian từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải đóng BHXH.

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về lương đóng BHXH cập nhật mới nhất cho năm 2020. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Mức lương tối thiểu vùng, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

menu
024 66 66 33 69
Top