1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 kèm theo tờ khai thuế số 03/TNDN

22:02 26/02/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 đính kèm theo tờ khai thuế số 03/TNDN giúp các bạn trong việc kê khai thuế TNDN năm 2017 hiện nay

  Hướng dẫn lập mẫu số 01 kem theo NĐ 20
  Hướng dẫn lập mẫu số 01 kem theo NĐ 20

  Hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 kèm theo tờ khai thuế số 03/TNDN

  Các bạn thực hiện chi tiết để kê khai mẫu số 01 theo kèm theo nghị định 20 như sau:

  A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế xác định theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Các bạn kê khai kỳ tính thuế từ ngày ...... đến ngày .....

  Thông thường kỳ tính thuế TNDN thường là: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. Trường hợp kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp có đăng ký khác thì kê khai theo kỳ đăng ký đó.

  B. Thông tin chung của người nộp thuế:

  Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

  [01] Tên người nộp thuế: Các bạn ghi chi tiết, đầy đủ thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

  Ví dụ: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

  [02] Mã số thuế: Các bạn điền chi tiết Mã số thuế trên đăng ký KD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế

  VD: Mã số thuế Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal các bạn điền như sau: 0104963862

  [03] Địa chỉ: Số 67B, ngõ 299/56, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

  [04] Quận/huyện: Quận Hoàng mai

  [05] Tỉnh/thành phố: Hà Nội

  [06] Điện thoại: 024 38 33 35 35 [07] Fax: 024 38 33 35 35

  [08] Email: [email protected] Website: www.es-glocal.com

  [09] Tên đại lý thuế (nếu có): Điền thông tin bên dịch vụ Đại lý thuế

  VD: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

  [10] Mã số thuế: 0106761879

  C. Mục I. Thông tin về các bên liên kết:

  Người nộp thuế đánh dấu “x” vào cột hình thức quan hệ liên kết kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình thức quan hệ liên kết, người nộp thuế đánh dấu “x” vào các ô tương ứng.

  Mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn kê khai thông tin về các bên liên kết

  D. Mục II. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ kê khai, miễn trừ việc nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

  Người nộp thuế đánh dấu “x” vào dòng trường hợp miễn trừ áp dụng tương ứng.

  Mời các bạn xem tiếp: Kê khai các trường hợp được miễn nghĩa vụ kê khai, miễn trừ viện nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

  Đ. Thông tin xác định giá giao dịch liên kết

  Xem chi tiết: Hướng dẫn kê khai xác định giá giao dịch liên kết

  E. Mục IV. Kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết:

  - Chỉ tiêu “Người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)”:
  Người nộp thuế đánh dấu “x” vào “Có” nếu đã ký APA đơn phương, song phương hoặc đa phương với Cơ quan thuế Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế không ký APA với Cơ quan thuế thì đánh dấu “x” vào “Không” và để trống không kê khai các chỉ tiêu tại Cột (4) bảng kết quả sản xuất kinh doanh tại mục này.

  - Người nộp thuế chỉ phát sinh các khoản thu hoặc doanh thu với các bên độc lập chỉ kê khai tại Cột (6) của bảng kết quả sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đối với từng chỉ tiêu tương ứng được hướng dẫn chi tiết. Xem chi tiết từng bài viết theo từng loại hình doanh nghiệp

  1. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ:

  Xem thêm: Kê khai kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết trong sản xuất, thương mại, dịch vụ

  2. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng:

  Xem chi tiết: Kê khai kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết cho ngân hàng, tin dụng

  3. Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

  Xem chi tiết: Kê khai kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết cho công ty chứng khóa, quỹ, quản lý quỹ

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 kèm theo tờ khai thuế số 03/TNDN

  menu
  024 66 66 33 69
  Top