1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

HTKK 3.3.6 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.6 ngày 11/03/2016

14:48 02/11/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ phần mềm HTKK 3.3.6 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.6 ngày 11/03/2016 của Tổng cục thuế vừa ban hành

  HTKK 3.3.6 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.6 ngày 11/03/2016

  Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho năm tài chính 2015, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxviewer 1.1.4, cụ thể như sau:

  - Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

  + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

  - Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7.

  Bắt đầu từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxviewer 1.1.4 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  + Ứng dụng HTKK 3.3.6 tại đây

  + Ứng dụng iHTKK 3.1.7, iTaxviewer 1.1.4: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer 1.1.4 hoặc Itaxview mới nhất

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng. Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxviewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

  Mời các bạn xem chi tiết:

  logo zalo

  Hỏi đáp HTKK 3.3.6 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.6 ngày 11/03/2016

  menu
  024 66 66 33 69
  Top