1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

23:20 29/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-glocal xin chia sẻ Phần mềm iTaxViewer mới nhất phiên bản 1.1.4 của Tổng cục thuế mới nhất hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số các mẫu biểu trên báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

  Tải Phần mềm Itaxviewer mới nhất phiên bản 1.1.4 Tại đây

  Phần mềm itaxviewer 1.0.1 mới nhất của Tổng cục thuế

  Phần mềm iTaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

  Phần mềm iTaxviewer 1.1.4 được ban hành để phục vụ việc đọc các mẫu biểu mới theo thông tư 200 như sau

  + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

  Bắt đầu từ ngày 11/03/2016, các bảng biểu được nâng cấp tại HTKK 3.3.6 sẽ được đọc trên ứng dụng Phần mềm iTaxviewer 1.1.4.

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iTaxViewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

  Mời các bạn tham khảo:

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top