2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu người sử dụng, Cập nhật lại mật khẩu NSD

16:40 11/12/2017 Tin Tức

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn lấy lại mật khẩu người sử dụng, Cập nhật lại mật khẩu NSD mới nhất trên hệ thống etax của Tổng cục thuế

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu người sử dụng, Cập nhật lại mật khẩu NSD

Bước 1: NNT chọn menu Quản lý doanh nghiệp, sau đó chọn tiếp Quản lý NSD

  • Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý NSD

Bước 2: Tích vào checkbox ”Chọn” chọn tài khoản muốn cập nhật lại mật khẩu, sau đó nhấn nút “Cập nhật lại mật khẩu”

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo “ Bạn có chắc muốn thiết lập lại mật khẩu?
  • Nhấn nút “OK” để đồng ý thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản đã chọn
  • Nhấn nút “Cancel” để hủy thiết lập mật khẩu

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập lại mật khẩu thành công và mật khẩu khẩu mới.

Lưu ý:

  • Để thay đổi mật khẩu cho tài khoản NSD, NSD đăng nhập vào hệ thống vào chức năng Quản lý tài khoản ==> Đổi mật khẩu đăng nhập

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top