1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực là gì và những điều cần biết

20:20 19/09/2019 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực (hay hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) là gì? Chúng tôi xin được chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây.

  1. Hóa đơn điện tử không có mã xác thực là gì?

  Hóa đơn điện tử không có mã xác thực được giải thích theo khoản 3, điều 3, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  "Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế."

  Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

  2. Đối tượng sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

  Đối tượng sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã xác thực được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực:

  • điện lực;
  • xăng dầu;
  • bưu chính viễn thông;
  • vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy;
  • nước sạch;
  • tài chính tín dụng;
  • bảo hiểm;
  • y tế;
  • kinh doanh thương mại điện tử;
  • kinh doanh siêu thị;
  • thương mại
  • và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế

  thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp thuộc rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  3. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

  Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được quy định tại Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  • DN truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
  • Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
  • CQT có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của DN.
  • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, DN phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).
  • Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì DN đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
  • Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

  4. Lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

  Theo Điều 21 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như sau:

  • DN được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.
  • DN sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

  5. Tra cứu hóa đơn điện tử không có mã xác thực

  Để nắm được nguyên tắc và cách tra cứu, Kiểm tra hóa đơn điện tử không có mã xác thực mời các bạn xem thêm bài viết: Hướng dẫn cách Tra cứu hóa đơn điện tử

  6. Xử lý khi hóa đơn không có mã xác thực có sai sót

  Theo Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP :

  - DN đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì:

  • Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót,
  • Đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
  • Và người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  - Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, CQT phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì:

  • CQT thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.
  • Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
  • Và người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  Như vậy, Hãng Kiểm toán Es-Glocal (https://es-glocal.com/) đã chia sẻ tới các bạn nội dung về hóa đơn điện tử không có mã xác thực là gì và những điều cần biết.

  https://es-glocal.com/hoa-don-dien-tu-khong-co-ma-xac-thuc.html

  Bên cạnh hóa đơn điện tử không có mã xác thực thì còn có hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm được các kiến thức liên quan đến hóa đơn điện tử.

  Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hóa đơn điện tử không có mã xác thực là gì và những điều cần biết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top