1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì?

Tin thuế

15:09 24/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Luật thuế GTGT quy định 2 phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ thuế GTGT (sau đây gọi là phương pháp khấu trừ) và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (sau đây gọi là phương pháp trực tiếp). Vậy phương pháp khấu trừ là gì? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

  phương pháp khấu trừ thuế GTGT
  phương pháp khấu trừ thuế GTGT

  #1. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp

  #1.1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

  - Phương pháp khấu trừ thuế GTGT áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:
  + Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ
  + Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
  + Những Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT (Như: Những DN mới thành lập, DN có doanh thu năm trước < 1 tỷ ... cụ thể như bên dưới)

  Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
  a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
  b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
  c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
  d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
  đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp thì không được đăng ký phương pháp khấu trừ nhé.

  #1.2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  - Những doanh nghiệp mới thành lập.

  - Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ

  - Hộ, cá nhân kinh doanh.

  #2. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì?

  Căn cứ Khoản 1, Điều 10, Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2008:

  1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

  a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

  b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

  Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.

  Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật này;

  c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

  Như vậy, Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là phương pháp tính thuế mà theo đó, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:

  Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

  =

  Thuế GTGT đầu ra

  -

  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  Trong đó:

  - Thuế GTGT đầu ra: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng, được xác định bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

  - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định), chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế đầu vào theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  #3. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT

  >>> Xem thêm Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng tại đây nhé!

  #4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
  VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020 là ngày 20/1/2021.

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.
  VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 4/2020 là ngày 30/1/2021.

  Chú ý:
  - Dù không phát sinh các bạn vẫn phải làm Tờ khai để nộp nhé.

  #5. Một số câu hỏi liên quan đến phương pháp khấu trừ thuế GTGT

  Hỏi: Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

  Trả lời: Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT

  Hỏi: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng?

  Trả lời: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về Phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top