1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn 54153 CT TTHT về lập hồ sơ giao dịch liên kết

14:06 11/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 02 tháng 08 năm 2018, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn số 54153/CT-TTHT về lập hồ sơ giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 54153/CT-TTHT, mời các bạn cùng theo dõi!

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 54153/CT-TTHT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018
  V/v lập hồ sơ giao dịch liên kết.

  Kính gửi: Công ty TNHH Esco Việt Nam
  (Địa chỉ: Tầng 7, nhà số 8, ngõ 15 phố Trung Kính, Phường Trung Kính, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
  MST: 0105641089

  Trả lời công văn không số đề ngày 09/05/2018 của Công ty TNHH Esco Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, sau khi báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  + Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

  “1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

  + Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết:

  “1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

  b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

  …”

  + Tại Điều 11 quy định các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

  “2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

  a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

  …”

  - Căn cứ công văn số 2900/TCT-TTr ngày 26/7/2018 của Tổng cục Thuế V/v doanh thu làm căn cứ xác định miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

  Trường hợp Công ty là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính Phủ, có tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế (thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Chi nhánh) dưới 50 tỷ đồng nhưng tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế (thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Chi nhánh) trên 30 tỷ đồng thì Công ty không thuộc trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết a Khoản 2 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

  Chi nhánh của Công ty thực hiện hạch toán độc lập, duy trì bộ máy kế toán và hạch toán lãi/ lỗ riêng có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng thì Chi nhánh của Công ty thuộc trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết a, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

  Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Esco Việt Nam được biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 54153/CT-TTHT về lập hồ sơ giao dịch liên kết. Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn 54153 CT TTHT về lập hồ sơ giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top