1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Doanh nghiệp Kiểm toán muốn tạm dừng kinh doanh làm thế nào?

12:38 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Trong quá trình Kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp không thể duy trình KD, Vậy Doanh nghiệp Kiểm toán muốn tạm ngừng Kinh doanh thì phải làm thế nào? Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal chia sẻ trường Doanh nghiệp Kiểm toán muốn tạm dừng kinh doanh.

  1. Doanh nghiệp kiểm toán muốn tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục XI) đến Bộ Tài chính ít nhất 15 ngày trước ngày dự định tạm ngừng kinh doanh.

  2. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

  3. Khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp kiểm toán phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm nhất là 10 ngày trước ngày hoạt động trở lại.

  Ghi chú: Các Phụ lục đính kèm theo TT203/2012/TT-BTC

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Doanh nghiệp Kiểm toán muốn tạm dừng kinh doanh làm thế nào?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top