1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm HTKK 4.5.5 ứng dụng hỗ trợ kê khai mới nhất 2021

12:40 26/03/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng HTKK 4.5.5 mới nhất hiện nay thay thế cho phiên bản HTKK 4.5.4 của TCT. Nội dung nâng cấp và tải phiên bản hỗ trợ kê khai mới nhất được Công ty Dịch vụ Kiểm toán ES-GLOCAL chia sẻ bên dưới nhé

  Để tiện theo dõi các bạn có thể xem lần lượt nội dung nâng cấp, phần mềm HTKK v4.5.5 và nhưng câu hỏi thường gặp bên dưới nhé.

  HTKK v4.5.5 của TCT, HTKK 4.5.5 mới nhất có hiệu lực 26/06

  #1. Nội dung nâng cấp phiên bản HTKK 4.5.5 mới nhất

  Tổng cục thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật HTKK v4.5.5 một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể những nội dung nâng cấp như sau:

  a. Cập nhật mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

  Cập nhật bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC thành bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 202/2014/TT-BTC, cụ thể:

  - Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

  + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

  + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” - Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

  - Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

  + Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

  + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” - Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.

  + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” - Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

  b. Cập nhật chi tiêu [22] Lưu chuyển tiền tệ

  Cập nhật Bộ Báo cáo tài chính năm theo TT200/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính giữa niên độ theo TT200/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ hợp nhất theo TT200/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính hợp nhất theo TT202/2014/TT-BTC

  - Cập nhật chỉ tiêu [22] – Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: Cho phép nhập âm dương

  Bắt đầu từ ngày 26/03/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.5 thay cho các phiên bản trước đây.

  #2. Tải, Download phiên bản HTKK v4.5.5 ngày 25/03/2021

  Để tải, download phần mềm HTKK phiên bản 4.5.4 các bạn có thể download theo đường link bên dưới

  >>> Tải ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK v4.5.5 mới nhất tại đây hoặc tại đây nhé!

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.5 thay thế phiên bản HTKK v4.5.4 của Tổng cục thuế từ ngày 26 tháng 03 năm 2021.

  #3. Một số câu hỏi thường gặp khi cài đặt và sử dụng

  Hỏi: Phần mềm HTKK 4.5.5 có thể download ở đâu?

  Trả lời: Các bạn có thể tải phần mềm HTKK 4.5.5 theo đường dẫn tại đây nhé.

  Hỏi: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng mới nhất hiện nay ở đâu?

  Trả lời: Phần mềm HTKK mới nhất hiện nay tại đây nhé.

  Hỏi: Ứng dụng đọc file xml, tờ khai thuế này tương ứng là phần mềm gì?

  Trả lời: Các bạn có thể tại và xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng iTaxviewer mới nhất tại đây nhé.

  Hỏi: Phần mềm HTKK này, tôi có thể chuyển dữ liệu HTKK cũ sang được không?

  Trả lời: Được, Để chuyển dữ liệu các bạn tiến hành sao lưu và phục hồi dữ liệu. Xem thêm cách chuyển đổi dữ liệu HTKK tại đây nhé.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: https://es-glocal.com/tag/phan-mem-htkk-moi-nhat để tải phiên bản HTKK phiên bản mới nhất.

  Trên đây, ES-GLOCAL vừa chia sẻ phần mềm và nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK v4.5.5 mới nhất hiện nay. Trong quá trình tải và cài đặt nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn để lại bình luận bên dưới bài viết hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm HTKK 4.5.5 ứng dụng hỗ trợ kê khai mới nhất 2021

  menu
  024 66 66 33 69
  Top