1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ

09:34 14/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Cách xử lý hóa đơn viết sai đã xé cuống, hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, Cách gạch chéo hóa đơn viết sai , Cách viết hóa đơn điều chỉnh,...

  Hướng dẫn xử lý các hóa đơn GTGT viết sai
  Hướng dẫn xử lý các hóa đơn GTGT viết sai

  Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ

  Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:

  I. Nếu hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuống

  Cách xử lý:

  Bước 1: - Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

  Bước 2: - Lập hóa đơn mới thay thế.

  II. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống

  1. Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

  Cách xử lý:

  Bước 1: - Kẹp lại hoá đơn viết sai đó vào vị trí vừa xé -> Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

  Bước 2: - Lập hóa đơn mới thay thế.(Vì chưa giao cho khách hàng, nên không thể lập biên bản thu hồi hóa đơn)

  2. Nếu đã xé khỏi cuống, đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.

  Bước 2: - Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ hoá đơn lập sai đó. (Tốt nhất là các bạn kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).

  Bước 3: - Lập lại hóa đơn mới.

  • Kê khai thuế: Hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế (Không được kê khai sai đã thu hồi)

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai : Tại đây

  3. Nếu đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế

  Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

  Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

  - Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai : Tại đây

  VD: Điều chỉnh Mã số thuế bị sai, cụ thể:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu:A100
  Liên 1: Lưu Số: 000080
  Ngày 02 tháng 03 năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY ABC
  Mã số thuế: 0105421234
  Địa chỉ:
  Điện thoại: Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
  Tên đơn vị: Công ty TNHH XYZ
  Mã số thuế: 0105421324(Ghi lại mã số thuế đúng)
  Địa chỉ:
  Hình thức thanh toán:.Số tài khoản:
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0105421234
  thành 0105421324
  của hóa đơn số: 000080 ký hiệu: A100, ngày: 01/02/2018 ghi sai.
  \ \ \ \
  Cộng tiền hàng: \
  Thuế suất GTGT: \ % , Tiền thuế GTGT: \
  Tổng cộng tiền thanh toán: \
  Số tiền viết bằng chữ: \

  - Các trường hợp sai khác, các bạn cũng làm như trên

  (Sai tiêu thức nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó thôi, tiêu thức nào không sai, không điều chỉnh thì gạch chéo).

  VD: sai Tên hàng hóa, sai ngày tháng năm, sai số tiền bằng chữ, sai đơn vị tính ....

  Xem thêm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh-do-ghi-sai-mst-ten-hang-hoa-ngay-thang.html

  Kê khai thuế: Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

  Chú ý:

  Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

  - Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  Như vậy:

  - Chỉ duy nhất Trường hợp nếu hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng MST ghi đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh.

  Qua đây, chúng tôi đã chia sẻ tới bạn đọc cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ như thế nào:

  http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-ghi-sai-mst-ten-hang-hoa-ten-cty-dia-chi.html

  Để biết cách viết hóa đơn GTGT thế nào, các bạn có thể xem tiếp bài viết:

  • Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

  http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top