1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

23:14 02/05/2018 Tin Tức Es-glocal 1 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn như thế nào, Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai tên hàng hóa, sai ngày tháng, mã số thuế và sai số tiền...

  Cách viết hóa đơn điều chỉnh
  Cách viết hóa đơn điều chỉnh

  Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

  Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) nhưng đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.

  Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

  - Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  Như vậy:

  - Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong

  - Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ .... Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

  -> Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

  (Được quy định tại Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh)

   

  Sau đây, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin lấy ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung nhất cách viết hóa đơn điều chỉnh những hóa đơn ghi sai tên hàng hóa, mã số thuế,...

  Ví dụ 1: Ngày 5/6/2018, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xuất 1 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Trường Sơn, số hóa đơn: 0000800, ký hiệu: ES/10P. Hóa đơn đó công ty đã kê khai vào tháng 6/2018. Nhưng đến ngày 8/8/2018 Công ty phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai MST người mua hàng.

  * Công ty viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                             Ký hiệu:ES/10P
                                                           Liên 1: Lưu                                  Số:  0000900
  Ngày 8 tháng 8 năm 2018
   
  Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Mã số thuế: 0102123456
  Địa chỉ: 
  Điện thoại:                                               Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: 
  Tên đơn vị: Công ty TNHH Trường Sơn
  Mã số thuế: 0102234567 (Ghi lại mã số thuế đúng)
  Địa chỉ: 
  Hình thức thanh toán:                               Số tài khoản: 
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0102345678
  thành 0102234567
  của hóa đơn số: 0000800, ký hiệu: ES/10P, ngày: 5/6/2018 do ghi sai.
  \ \ \ \
             
             
                                                      Cộng tiền hàng:                                          \
  Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
  Số tiền viết bằng chữ:                                                               \

  * Kê khai hoá đơn điều chỉnh MST 

  - Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

  Ví Dụ 2: Sai số tiền bằng chữ

  * Công ty viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                             Ký hiệu:ES/10P
                                                           Liên 1: Lưu                                  Số:  0000900
  Ngày 8 tháng 8 năm 2018
   
  Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Mã số thuế: 0102123456
  Địa chỉ: 
  Điện thoại:                                        Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: 
  Tên đơn vị: Công ty TNHH Trường Sơn
  Mã số thuế: 0102123456
  Địa chỉ: 
  Hình thức thanh toán:                                      Số tài khoản: 
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 
  Điều chỉnh dòng Số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn số 0000800, ký hiệu: ES/10P, ngày: 5/6/2018  từ Năm mươi nghìn đồng 
  thành Năm mươi năm lăm nghìn đồng
  \ \ \ \
             
             
                                                      Cộng tiền hàng:                                          \
  Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
  Số tiền viết bằng chữ:            Năm mươi lăm nghìn đồng.

  * Kê khai hoá đơn điều chỉnh 

  - Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng:

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh-do-ghi-sai-mst-ten-hang-hoa-ngay-thang.html

  Lưu ý : Đây là các trường hợp hóa đơn viết sai MST, tên hàng hóa, số lượng, số tiền bằng chữ... đã kê khai thuế.

  Còn đối với các trường hợp khác như: chưa xé khỏi cuống, chưa kê khai... thì cách xử lý thế nào ? Mời các bạn xem tiếp:

  • Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ

  http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-ghi-sai-mst-ten-hang-hoa-ten-cty-dia-chi.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách viết hóa đơn điều chỉnh do ghi sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

  L

  Lan Nhi

  0369032xxx

  cho mình hỏi nếu hóa đơn viết sai mã số thuế,mà đã làm biên bản điều chỉnh rồi,thì có phải xuất thêm hóa đơn điều chỉnh nữa không ạ

  Đình Viên

  Quản trị viên

  Trường hợp sai mã số thuế đã làm biên bản điều chỉnh rồi thì vẫn cần phải viết hóa đơn điều chỉnh nữa bạn nhé. Cám ơn bạn
  menu
  024 66 66 33 69
  Top