1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Thủ tục và giấy tờ khi mua hóa đơn từ cơ quan thuế năm 2021

16:27 20/08/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Những đối tượng nào thì phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế, thủ tục mua và giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm những gì. Để giải đáp những thắc mắc trên hãy cùng ES-GLOCAL tìm hiểu bài viết dưới đây nhé:

Mua hóa đơn từ cơ quan thuế
Mua hóa đơn từ cơ quan thuế

Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Căn cứ pháp lý

- Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

- Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

- Điều 21 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

- Khoản 14 Chương I Phần II Quyết định 747/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý ấn chỉ do Tổng cục Thuế ban hành

#2. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế, Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng như sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án);

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu;

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

#3. Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được hướng dẫn bởi Công văn 1839/TCT-CS và Công văn 2010/TCT-TVQT quy định cụ thể như sau:

Doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn từ cơ quan thuế, khi mua hóa đơn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

2. Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

3. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh;

4. Văn bản ủy quyền về việc mua hóa đơn;

5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người mua hóa đơn;

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn dưới hình thức tự in hoặc đặt in hóa đơn mà phải chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì còn phải chuẩn bị thêm:

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

7. Bảng kê quyết toán hóa đơn (theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Bảng kê quyết toán hóa đơn nhưng chưa mua hóa đơn tại thời điểm nộp thì khi mua hóa đơn đối với lần mua đầu tiên không phải nộp các báo cáo nêu trên.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 mỗi hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

#4. Một số lưu ý đối với doanh nghiệp bị buộc phải chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế

#4.1 Thời điểm chuyển sang mua hóa đơn tại cơ quan thuế

Đối với doanh nghiệp đang chịu rủi ro cao về thuế: chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định và thông báo cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp bị xử lý vi phạm về hóa đơn: căn cứ vào Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

#4.2 Doanh nghiệp phải thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng

Doanh nghiệp phải thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Thời gian thực hiện mua hóa đơn từ cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp bị buộc chuyển sang hình thức này là 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho phép doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

#5. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp thuộc diện mua hóa đơn từ cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

>>>Xem thêm bài viết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại đây nhé!

Lưu ý: Doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì báo cáo theo quý, doanh nghiệp phải chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì báo cáo theo tháng.

#6. Những rủi ro cần tránh khi mua hóa đơn đỏ bất hợp pháp

#6.1 Xác nhận hóa đơn bất hợp pháp trong một số trường hợp

Hóa đơn giả, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng hoặc hóa đơn chưa có giá trị sử dụng đều là những hóa đơn bất hợp pháp. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể giúp kế toán xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra. Để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ. Hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế. Để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ. Nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
- Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

#6.2 Rủi ro khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Dù vô tình hay cố ý thì việc người mua nhận và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng đem lại những rủi ro pháp lý và thiệt hại cho doanh nghiệp:

- Không được tính chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN cũng như không được khấu trừ thuế GTGT khi kê khai thuế GTGT.
- Truy cứu mức độ trách nhiệm pháp lý tùy thuộc vào việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế hay không.
Phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi cơ quan thuế xác nhận có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chính vì vậy, để giúp doanh nghiệp tránh rủi ro từ hóa đơn bất hợp pháp Chính phủ có ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định từ 1/11/2020 thì 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc điện tử hóa thủ tục hành chính trong doanh nghiệp và góp phần đảm bảo minh bạch tài chính, đẩy lùi nạn làm giả hóa đơn.

#7. Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục mua hóa đơn từ cơ quan thuế

Hỏi: Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án) có thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hay không?

Trả lời: Có bạn nhé.

Hỏi: Đối với doanh nghiệp bị buộc phải chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì cần những lưu ý gì?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ những lưu ý khi chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Cần chuẩn bị những thủ tục và giấy tờ gì khi mua hóa đơn từ cơ quan thuế?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ thủ tục và giấy tờ khi mua hóa đơn từ cơ quan thuế bạn xem tại đây nhé.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc những lưu ý quan trọng khi thực hiện các thủ thục cần thiết khi mua hóa đơn. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ về những lưu ý khi mua hóa đơn trong thời gian sớm nhất:https://es-glocal.com/hoi-dap/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Thủ tục và giấy tờ khi mua hóa đơn từ cơ quan thuế năm 2021

menu
024 66 66 33 69
Top