1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Lưu ý về thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán

15:14 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Lưu ý về thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế, Mức phạt chậm nộp tiền thuế, Hướng dẫn cách kê khai thuế qua mạng, Thời hạn nộp tờ khai thuế và hồ sơ quyết toán thuế.

  Thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán
  Thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán

  Lưu ý về thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán

  Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014):

  Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ thể như sau:

  - Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

  Đặc biệt lưu ý:

  1. Nếu Tổng số thuế tạm nộp (tức là các quý) thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

  2. Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

  Ví dụ 1:

  - Năm 2015, Công ty A đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

  - Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.

  => Như vậy: 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% = 22 triệu đồng.

  - Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

  Kết luận:

  - Công ty phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng

  - Đồng thời, Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 8 triệu đồng) tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 (từ ngày 31/1/2016) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu.

  - Số thuế chênh lệch còn lại (là 30 – 8 = 22 triệu đồng) mà C ty chậm nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 1/4/2016) đến ngày thực nộp số thuế này.

  - Nếu trong năm 2017, cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế và phát hiện số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2015 là 160 triệu đồng (tăng 50 triệu đồng so với số thuế phải nộp đã khai trong hồ sơ quyết toán).

  = > Đối với số thuế tăng thêm qua thanh tra, thì DN bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định, trong đó tiền thuế tăng thêm 50 triệu đồng này sẽ tính tiền chậm nộp (kể từ ngày 1/4/2016 đến ngày thực nộp số thuế này), không tách riêng phần chênh lệch vượt từ 20% trở lên đối với số thuế tăng thêm này.

  Ví dụ 2:

  - Năm 2014, Công ty Es-Glocal đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

  - Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

  => Như vậy chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

  - Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

  Ví dụ 3:

  - Năm 2016, Công ty B đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

  - Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng.

  - Thì số thuế nộp thừa là 10 triệu đồng sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

  3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi DN đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì DN bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

  Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  http://es-glocal.com/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-duoc-tinh-nhu-the-nao.html

  4. Cách hạch toán Thuế TNDN tạm nộp hàng quý

  - Hàng quý, khi xác định thuế TNDN tạm nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm nộp ghi:

  Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  TK 111, 112,…

  - Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

  + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, tức là phải nộp thêm, ghi:

  Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Khi đi nộp tiền thuế TNDN:

  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  TK 111, 112,…

  + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, tức là nộp thừa ghi:

  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

  - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

  + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

  + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Lưu ý về thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán

  http://es-glocal.com/luu-y-ve-thue-tndn-tam-tinh-va-chenh-lech-so-voi-so-thue-quyet-toan.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

  http://es-glocal.com/muc-phat-cham-nop-to-khai-thue-gtgt-thue-tncn-thue-tndn.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Lưu ý về thuế TNDN tạm tính và chênh lệch so với số thuế quyết toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top