1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng

14:44 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, trả thay lương như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ các quy định liên quan đến trường hợp này:

  Tính thuế đối với hàng hoá trao đổi
  Thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, ...

  Pháp luật về thuế GTGT quy định: "Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất".

  • Về giá tính thuế GTGT:

  Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định về giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, trả thay lương như sau:

  Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, giá tính thuế là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  Ví dụ 1:

  Công ty A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với Công ty B lấy sắt thép, giá bán chưa có thuế là 400.000 đồng/chiếc. Như vậy, giá tính thuế GTGT ở Công ty A là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

  Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0). Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Ví dụ 2:

  Công ty cổ phần X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi “Người đẹp Việt Nam năm 20xx”, ngoài số vé in để bán thu tiền cho khán giả, Công ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu tiền để mời một số đại biểu đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời này có danh sách tổ chức, cá nhân nhận. Khi khai thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế đối với số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0). Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty cổ phần X vẫn thu tiền khi biếu, tặng giấy mời thì Công ty cổ phần X bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  • Về thuế suất thuế GTGT:

  Pháp luật về thuế GTGT quy định về các nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT; không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT; chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5% hoặc 10%. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn tham khảo:

  Để biết thêm về giá tính thuế GTGT trong một số trường hợp khác, mời các bạn tham khảo thêm:

  Es-Glocal chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng

  menu
  024 66 66 33 69
  Top