1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, DN Kiểm toán, CN Kiểm toán

Kiểm toán

12:37 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-GLocal xin chia sẻ Những nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán áp dụng theo Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 có hiệu lực.

  Khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các nghĩa vụ sau đây:

  • Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập;
  • Không can thiệp vào hoạt động của khách hàng, đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán;
  • Từ chối thực hiện kiểm toán cho khách hàng, đơn vị được kiểm toán nếu xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lực chuyên môn, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
  • Từ chối thực hiện kiểm toán trong trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật;
  • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm;
  • Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp
  • Thực hiện kiểm toán, soát xét hồ sơ kiểm toán hoặc ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm về báo cáo kiểm toán và hoạt động kiểm toán của mình;
  • Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động kiểm toán của mình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật của nước sở tại trong trường hợp hành nghề kiểm toán ở nước ngoài
  • Chấp hành yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính;
  • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Những nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, DN Kiểm toán, CN Kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top