1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Có phải trích khấu hao TSCĐ chưa sử dụng không

Tin thuế

15:34 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Có phải trích khấu hao TSCĐ chưa sử dụng không?

  Có phải trích khấu hao TSCĐ chưa sử dụng hay không
  Có phải trích khấu hao TSCĐ chưa sử dụng hay không

  Có phải trích khấu hao TSCĐ Chưa sử dụng không

  Theo Khoản 1 điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

  1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

  - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

  - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

  - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

  - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

  - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

  Như vậy: Không hề nói đến việc TSCĐ chưa sử dụng thì KHÔNG phải trích khấu hao.

  Kết luận: TSCĐ dù chưa sử dụng hay đang sử dụng thì đều phải trích khấu hao (Khi ghi tăng TSCĐ là phải trích khấu hao

  => Nhưng khoản chi phí khấu hao đó có được đưa vào Chi phí khi tính thuế TNDN hay không thì xin mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Có phải trích khấu hao TSCĐ chưa sử dụng không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top