1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

22:34 03/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN.

  Lương của giám đốc công ty TNHH MTV
  Lương của giám đốc công ty TNHH MTV

  Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

  1. Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  1. Thu nhập từ kinh doanh

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ... ”

  Theo Công văn 1404/TCT-TNCN ngày 14/04/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Phú Thọ:

  "2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động”

  Kết luận: Theo các quy định nêu trên thì khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

  2. Theo Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 của Cục thuế TP. Hà Nội

  Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

  - Về thuế TNCN:

  Theo Công văn 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục thuế:

  1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015:

  - Trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

  (Căn cứ theo Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

  2. Thời điểm từ ngày 01/01/2015:

  - Lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

  (Căn cứ theo Điều 6 Luật số 71/2014/QH13. Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP).

  3. Tiền phúc lợi cho GĐ Công ty TNHH MTV:

  Khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú tại Việt Nam cho Giám đốc Công ty TNHH MTV do cá nhân đó làm chủ sẽ KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT và KHÔNG được đưa vào chi phí đuộc trừ khi tính thuế TNDN, KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

  Theo Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội, cụ thể như sau:

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

  menu
  024 66 66 33 69
  Top