1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hợp đồng lao động và những điểm mới trong năm 2021

17:23 30/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hợp đồng lao động là gì? Có những mẫu hợp đồng lao động cơ bản nào? Sau đây Hãng kiểm toán ES-GLOCAL sẽ cùng các bạn cập nhật những điểm mới nhất trong năm 2021 để giúp cho người lao động được đảm bảo được quyền lợi của mình khi tham gia làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp, đồng thời còn tạo nên sự ổn định trong quá trình làm việc cho người lao động qua bài viết dưới đây nhé:

Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động

Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Hợp đồng lao động là gì?

- Theo điểm 1, điều 13 Bộ Luật Lao động 2019 có quy định như sau:

" 1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động."

Như vậy, HĐLĐ chính là sự ràng buộc về công việc và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người lao động đã được thỏa thuận và ký kết trên hợp đồng lao động.

Lưu ý: Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

#2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

- Đối với nguyên tắc giao kết HĐLĐ thì cả hai bên NLĐ và người sử dụng lao động phải trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

#3. Những điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động trong năm 2021

#3.1 Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

- Theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật 2012 có 03 loại hợp đồng: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

- Tuy nhiên từ ngày 1/1/2021, theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 02 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

=> Quy định này được đánh giá là tiến bộ lớn của pháp luật lao động nhằm bảo vệ người lao động, hạn chế tình trạng không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng cách ký các loại hợp đồng mùa vụ, dịch vụ...

#3.2 Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử

Xuất phát từ thực tiễn, với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc giao kết hợp đồng lao động không đơn thuần chỉ bằng văn bản, lời nói hay hành vi. Chính vì vậy, Điều 14 Bộ luật Lao động mới đã ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Như vậy hợp đồng có thể được giao kết qua 3 hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói hoặc thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

#3.3 Thử việc và thời gian thử việc

Điểm mới Bộ luật lao động 2012 Bộ luật lao động 2019
1. Thỏa thuận về thử việc trong hợp đồng lao động Khoản 1 Điều 26: Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc Khoản 1 Điều 24 bổ sung quy định về việc người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
2. Trường hợp không áp dụng thử việc Khoản 2 Điều 26: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Khoản 3 Điều 24: Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
3. Thời gian thử việc với người quản lý doanh nghiệp Không quy định

Khoản 1 Điều 25:

Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

4. Hủy hợp đồng trong thời gian thử việc Khoản 2 Điều 29: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Khoản 2 Điều 27: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

#3.4 Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập từ việc áp dụng các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.
Trong một số trường hợp, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước, như:
- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
- Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả.

#3.5 Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi đã tăng thời hạn thanh toán các khoản tiền khi chấm dứt hợp đồng lao động từ 07 ngày làm việc lên 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

#4. Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung chủ yếu HĐLĐ được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 21 Bộ luật lao động 2019 như sau:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

>>>Xem thêm bài viết nội dung hợp đồng lao động tại đây nhé!

#5. Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng lao động

Hỏi: Hợp đồng lao động là gì?

Trả lời: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hỏi: Hiện nay có những loại hợp đồng lao động nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ loại hợp đồng lao động mới nhất hiện nay bạn xem tại đây nhé.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc những lưu ý quan trọng đối với hợp đồng lao động trong năm 2021. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ về hợp đồng lao động trong thời gian sớm nhất:https://es-glocal.com/hoi-dap/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Hợp đồng lao động và những điểm mới trong năm 2021

menu
024 66 66 33 69
Top