1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định thu nhập TÍNH THUẾ bình quân tháng thuế TNCN

Tin thuế

15:20 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Cách xác định thu nhập TÍNH thuế bình quân tháng thuế TNCN theo số 5749/CT-TNCN của Cục thuế TP Hà Nội.

  Cách xác định thu nhập TÍNH thuế bình quân tháng thuế TNCN
  Cách xác định thu nhập TÍNH thuế bình quân tháng thuế TNCN

  Cách xác định thu nhập TÍNH thuế bình quân tháng thuế TNCN

  - Khi thực hiện quyết toán thuế năm thì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng, cụ thể như sau:

  Thu nhập tính thuế bình quân tháng = Tổng thu nhập chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ
  12 tháng

  - Trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

  Ví dụ 1: Năm 2017, ông D là công dân của Nhật Bản đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 05/3/2017 theo Hợp đồng làm việc tại Công ty X, đến ngày 25/11/2017 ông D kết thúc Hợp đồng làm việc tại Công ty X và rời Việt Nam. Hàng tháng ông D nhận được tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công (từ công ty tại Việt Nam và tại Nhật Bản trả) là 70 triệu đồng/tháng. Ông D không kê khai người phụ thuộc. Từ ngày 05/3/2017 đến 25/11/2017, ông D có mặt tại Việt Nam là 265 ngày.

  Như vậy, năm 2017 ông D là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam ngày 25/11/2017, ông D thực hiện quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam như sau:

  - Tổng thu nhập chịu thuế năm 2017: 70 triệu đồng X 9 tháng = 630 triệu đồng

  - Khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân ông D năm 2017:

  9 triệu đồng X 9 tháng = 81 triệu đồng.

  - Thu nhập tính thuế năm 2017:

  630 triệu đồng - 81 triệu đồng = 549 triệu đồng.

  - Thu nhập tính thuế bình quân tháng năm 2017:

  549 triệu đồng: 9 tháng = 61 triệu đồng.

  Mời các bạn xem thêm:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xác định thu nhập TÍNH THUẾ bình quân tháng thuế TNCN

  menu
  024 66 66 33 69
  Top