1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

10:26 03/01/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Một trong những phương pháp khấu hao TSCĐ đó là Khấu hao theo sản lượng. Vậy TH nào sử dụng pp Khấu hao này? Mời bạn đọc cùng Hãng Kiểm toán Es-glocal tìm hiểu nhé.

  PP Khấu hao TSCĐ theo sản lượng

  Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

  1. Những TSCĐ được trích khấu hao theo sản lượng:

  - TSCĐ trong DN được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

  + Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ, DN xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

  + Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, DN xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TSCĐ.

  - Điều kiện để khấu hao theo sản lượng:

  Mời bạn tham khảo: Các phương pháp khấu hao TSCĐ 2018

  2. Cách xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ:
   

  Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng X Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

   
  Trong đó:

  Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của TSCĐ
  Sản lượng theo công suất thiết kế

   
  3. Cách xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ:
   
  - Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 thángtrong năm, hoặc tính theo công thức sau:
   

  Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm X Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

   
  - Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của TSCĐ thay đổi, DN phải xác định lại mức trích khấu hao của TSCĐ.

  4. Ví dụ cụ thể:

  Ví dụCông ty kiểm toán Es-glocal mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:
   

  Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3) Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)
  Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000
  Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000
  Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000
  Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000
  Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000
  Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000

   
  - Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của TSCĐ này được xác định như sau:
  - Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3187,5 đ/m3
  - Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:

  Tháng Sản lượng thực tế tháng
  (m3)
  Mức trích khấu hao tháng
  (đồng)
  1 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
  3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
  4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  5 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
  6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  7 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
  8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  9 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
  12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
    Tổng cộng cả năm 35.437.500

   Mời bạn đọc xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng MỚI NHẤT 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top