1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện và hồ sơ thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp Kiểm toán

12:38 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Điều kiện và hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp Kiểm toán ở Việt Nam theo Luật Kiểm toán độc lập.

  Điều kiện và hồ sơ thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp Kiểm toán
  Điều kiện và hồ sơ thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp Kiểm toán

  1. Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

  a) Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

  b) Chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

  c) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

  Chi tiết:

  Hồ sơ xin sự chấp thuận của Chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán:

  a) Đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII);

  b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp;

  c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề làm việc tại chi nhánh;

  d) Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.

  Ghi chú: Các Phụ lục đính kèm theo TT203/2012/TT-BTC

  2. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  3. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện và hồ sơ thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp Kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top