1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV bị xử lý thế nào

15:49 05/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV bị xử lý thế nào. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Quy định trong các kỳ thi, Hội đồng thi, Kết quả thi, bảo lưu, phê duyệt, hủy kết quả thi, Cấp, thu hồi chứng chỉ , Xử lý các vi phạm trong các kì thi..

  Xử lý vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV
  Xử lý vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV

  Vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV bị xử lý thế nào

  Theo Điều 24, 25, 26 Theo TT số 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên:

  I. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi

  1. Các hành vi vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi bao gồm:

  a) Mang những tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực làm đề, phòng thi, phòng chấm thi;

  b) Thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi, làm ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi;

  c) Làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh;

  d) Trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi;

  đ) Làm lộ số phách bài thi;

  e) Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh;

  g) Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài thi, vận chuyển, bảo quản, chấm thi;

  h) Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh;

  i) Chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng tổng hợp điểm;

  k) Làm lộ đề thi, đáp án thi; mua, bán đề thi, đáp án thi;

  l) Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi;

  m) Gian lận thi có tổ chức.

  2. Người tham gia công tác tổ chức thi thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này bị Hội đồng thi đình chỉ tham gia công tác tổ chức thi ngay sau khi hành vi vi phạm bị phát hiện đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị cơ quan quản lý cán bộ ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan, có thể kèm theo việc cấm đảm nhiệm những công việc có liên quan đến Hội đồng thi từ 1 đến 5 năm.

  II. Xử lý vi phạm đối với thí sinh

  1. Nhắc nhở đối với thí sinh nói chuyện, trao đổi bài với người khác.

  2. Lập biên bản cảnh cáo đối với thí sinh tiếp tục nói chuyện, trao đổi bài với người khác mặc dù đã được nhắc nhở. Trong trường hợp này, thí sinh bị trừ 25% điểm của bài thi.

  3. Lập biên bản đình chỉ môn thi đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau:

  a) Tiếp tục vi phạm khi đã bị lập biên bản về hành vi nói chuyện, trao đổi bài với người khác;

  b) Chuyển giấy nháp hoặc bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp hoặc bài thi của thí sinh khác;

  c) Mang tài liệu và các vật dụng bị cấm vào phòng thi trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài thi nhưng chưa sử dụng;

  d) Cố tình làm không đúng đề thi của mình.

  4. Lập biên bản đình chỉ kỳ thi đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau:

  a) Sử dụng tài liệu và các vật dụng bị cấm trong phòng thi trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài thi;

  b) Sử dụng tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi;

  c) Cố tình không nộp bài thi, giằng xé bài thi của người khác hoặc dùng bài thi của người khác để nộp làm bài thi của mình.

  5. Thí sinh bị đình chỉ thi phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi cán bộ coi thi lập biên bản đình chỉ thi và có quyết định của Trưởng điểm thi; phải nộp bài làm và đề thi cho cán bộ coi thi và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài thi.

  6. Thí sinh có một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong khi thi môn nào sẽ bị điểm không (0) môn đó. Thí sinh có một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều này sẽ không được thi các môn tiếp theo. Thí sinh có một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này sẽ không được thi các môn tiếp theo và bị huỷ kết quả thi của cả kỳ thi đó.

  7. Huỷ kết quả kỳ thi hiện tại và các kỳ thi trước đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau:

  a) Hành hung cán bộ coi thi, cán bộ tổ chức kỳ thi và các thí sinh khác;

  b) Gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi;

  c) Khai man hồ sơ thi, thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

  8. Việc xử lý kỷ luật thí sinh phải được công bố cho thí sinh biết. Nếu thí sinh vi phạm trong quá trình thi mà không chịu ký tên vào biên bản thì hai cán bộ coi thi ký vào biên bản xác nhận hành vi vi phạm của thí sinh. Nếu giữa cán bộ coi thi và Trưởng điểm thi không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến hai bên vào biên bản để báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

  III. Xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi

  1. Những bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu thì tổ chức chấm tập thể, nếu đủ căn cứ xác đáng để các cán bộ chấm thi và Trưởng môn chấm thi kết luận là lỗi cố ý của thí sinh thì bị trừ 25% điểm toàn bài thi của môn thi đó.

  2. Cho điểm không (0) đối với những bài thi viết trên giấy không đúng quy định hoặc bài thi được xác định là cố ý viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau để đánh dấu bài thi.

  3. Đối với những bài thi bị nhàu nát do bị thí sinh khác giằng xé thì căn cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả thi.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về Xử lý vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV:

  http://es-glocal.com/vi-pham-trong-cac-ky-thi-lay-chung-chi-ktv-kitv-bi-xu-ly-the-nao.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Nội dung ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) và chứng chỉ kế toán viên

  http://es-glocal.com/noi-dung-on-thi-chung-chi-kiem-toan-vien-cpa-va-chung-chi-ke-toan-vien.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV bị xử lý thế nào

  menu
  024 66 66 33 69
  Top