1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách phân bổ Công cụ dụng cụ và ví dụ minh họa MỚI NHẤT 2020

10:08 03/01/2020 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Mời bạn đọc cùng Hãng Kiểm toán Es-glocal tìm hiểu cách phân bổ CCDC sau khi hạch toán tăng CCDC nhé.

  Phân bổ CCDC
  Phân bổ CCDC

  Xem chi tiết tại đây: Cách hạch toán CCDC mua về và phân bổ

  Cách phân bổ Công cụ dụng cụ và ví dụ minh họa MỚI NHẤT 2020

  1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

  Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

  a, Nếu CCDC có giá trị nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

  VD: Mua đồ dùng văn phòng phẩm

  - Khi mua về

  Nợ TK 153.

  Có TK 111,112,331

  - Khi xuất ra sử dụng:

  Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642

  Có TK 153

  b, Nếu CCDC có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ: Các bạn phải phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

  - Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC đưa vào chi phí trả trước 242 sau đó hàng tháng phân bổ chi phí tương ứng.

  Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm

  (Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính)

  - Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC

  2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ nhiều kỳ:

   
  Mức phân bổ hàng năm  =  Giá trị CCDC
  Thời gian phân bổ

  Mức phân bổ hàng tháng  =  Mức phân bổ hàng năm
  12 tháng

  Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

  Mức phân bổ trong tháng phát sinh  =  Giá trị CCDC  X  Số ngày sử dụng trong tháng
  Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s
   
  Ta có:

  Số ngày sử dụng trong tháng  =  Tổng số ngày của tháng p/s  -  Ngày bắt đầu sử dụng  +  1

  Ví dụ: Ngày 6/3/2017 Hãng kiểm toán Es-glocal mua 1 photo (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT, thuế GTGT là 10%, đưa vào sử dụng ngay cho phòng hành chính

  Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

  Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC.

  - Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

  Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2017: (vì mua về sử dụng ngay)

  Mức phân bổ trong tháng 3/2017 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2017)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.

  Trong đó:

  - Giá trị CCDC: 22.000.000

  - Thời gian phân bổ: 12 tháng

  - Tổng số ngày của tháng 3/2017: là 31 ngày.

  - Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 - 6 + 1) = 26 ngày

  => Mức phân bổ trong tháng 3 = [22.000.000 / (12 x 31) ] x 26 = 1.537.635

  Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

  Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ

  Trong đó:

  - Giá trị CCDC = 22.000.000 - 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)

  - Thời gian phân bổ = 1 năm

  => Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

  Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

  Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẽ chia cho 11 tháng)

  => Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

  Như vậy trong tháng 3/2017 các bạn được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất kinh doanh.

  - Hàng tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân bổ trong 1 năm.

  3. Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ:

  Các bạn theo dõi lại ví dụ trên và cùng hạch toán nhé:

  - Khi mua về:

  Nợ TK 153: 22.000.000

  Nợ TK 1331: 2.200.000

  Có TK 112: 24.200.000

  - Khi xuất CCDC ra sử dụng (bắt đầu phân bổ)

  Nợ TK 242: 22.000.000

  Có TK 153: 22.000.000

  - Hàng tháng phân bổ

  (Vì tháng 3 sử dụng ngay, nên hạch toán theo số liệu đã tính ở trên)

  Nợ TK 642 (Bộ phận quản lý, vì mua cho GĐ sử dụng)

  Có TK 242: 1.537.635

  Từ tháng 4 trở đi hạch toán:

  Nợ TK 642 : 1.860.215

  Có TK 242: 1.860.215

  - Hạch toán khi nào hết số bên 242 thì thôi nhé (20.000.000), theo như bên trên là 1 năm, tức là đến tháng 2.

  Mời bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách phân bổ Công cụ dụng cụ và ví dụ minh họa MỚI NHẤT 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top