2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất 2019-2020

44 giờ trước Tin Tức

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2018-2019. Nhiều kế toán mới làm chưa có kinh nghiệm & chưa biết cách nộp Báo cáo tài chính (BCTC), bản thuyết minh BCTC qua mạng thế nào? Bài viết này, Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin hướng dẫn các bạn cách nộp BCTC & Thuyết minh BCTC qua mạng chi tiết từng bước bằng hình ảnh cụ thể.

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất 2018-2019

Trước tiên các bạn cần nắm rõ, Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200) hoặc Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Thông tư 133) gồm những gì?

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 sẽ gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản;

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Lưu ý: Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200 yêu cầu bắt buộc phải có Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp) và Cân đối số phát sinh (CĐPS) không bắt buộc. Mặt khác, đối với Quyết định 48 trước đây hay bây giờ là Thông tư 133 thì có khác. Đối với TT133 thì bắt buộc phải có CĐPS, nhưng không bắt buộc có Lưu chuyển tiền tệ.

Sau đây, Hãng Kiểm toán Es-Glocal hướng dẫn từng bước nộp báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng mới nhất hiện nay.

Để thực hiện nộp báo cáo tài chính các bạn kế toán cần chuẩn bị file xml kết xuất từ HTKK mới nhất của Tổng cục thuế.

Bước 1: NNT chọn đúng bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp mình đang áp dụng (TT 200 hoặc TT133) theo hình vẽ bên dưới:

Bước 2:  Tiếp đó các bạn thực hiện lập Báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK mới nhất

- Sau khi lập xong các bạn kết xuất dạng XML -> và tìm nơi để lưu dữ liệu. (Lưu ý: Nên để riêng vào một file nào đó, dễ tìm...)

Bước 3: Tiếp đến sau khi đã làm xong BCTC bây giờ các bạn thực hiện nộp bộ báo cáo tài chính này qua mạng:

- Truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập MST công ty và cắm TOKEN (Chữ ký số) vào mày tính.

- Tiếp đó: Chọn mục “Nộp tờ khai” -> “Chọn tệp tờ khai” - > “Ký điện tử” -> “Nhập mã PIN” -> “Nộp tờ khai”

Theo hình vẽ sau:

Nộp BCTC qua mạng mới nhất

Như vậy là các bạn đã hoàn thành việc nộp báo cáo tài chính qua mạng, tiếp đến các bạn cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng.

Xem hướng dẫn: Hướng dẫn nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

logo zalo
Top