1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm HTKK 3.8.0, Itaxviewer 1.4.2 mới nhất ngày 12/11/2017

Tin thuế

17:06 13/11/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Phần mềm iTaxViewer mới nhất phiên bản iTaxviewer 1.4.2 nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC. Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ nội dung nâng cấp Phần mềm HTKK 3.8.0, iTaxviewer 1.4.2 mới nhất ngày 12/11/2017

  Phần mềm htkk 3.8.0 mới nhất, itaxviewer 1.4.2
  Phần mềm htkk 3.8.0 mới nhất, itaxviewer 1.4.2

  Phần mềm HTKK 3.8.0, ITaxviewer 1.4.2 mới nhất ngày 12/11/2017

  Để đáp ứng yêu cầu sửa đổi bổ xung mục lục ngân sách theo Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK mới nhất phiên bản iHTKK 3.6.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxViewer mới nhất phiên bản iTaxviewer 1.4.2 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối với ứng dụng HTKK mới nhất (HTKK 3.8.0) và Phiên bản iHTKK 3.6.0 bổ xung đáp ứng thay đổi mục lục ngân sách theo Thông tư 300/2016/TT-BTC

  - Cập nhật thêm danh mục biểu thuế (phí) tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC

  + Thuế tài nguyên;

  + Tiêu thu đặc biêt (TTĐB);

  + Bảo vệ môi trường (BVMT);

  + Phí, lệ phí.

  ==> Xem và tải phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 tại đây

  Các bạn tham khảo thêm: Hướng dẫn điền Mã chương, mã Tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền

  2. Đối với phiên bản iTaxviewer 1.4.2 nội dung nâng cấp như sau;

  - Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer 1.4.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.6.0 nêu trên;

  ==> Xem và tải phần mềm iTaxViewer mới nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 tại đây

  Chi tiết đầy đủ nội dung nâng cấp mới các bạn xem chi tiết tại đây

  Từ ngày 13/11/2017 các biểu mẫu kê khai tại phần mềm htkk 3.8.0 và iHTKK 3.6.0, iTaxviewer 1.4.2 thay thuế toàn bộ phiên bản cũ trước đây.
  Lưu ý: Đối với một số bạn kế toán chưa quen việc nâng cấp phần mềm HTKK cần tham khảo trước: Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK

  Cảm ơn các bạn, mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm HTKK 3.8.0, Itaxviewer 1.4.2 mới nhất ngày 12/11/2017

  menu
  024 66 66 33 69
  Top