1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những đối tượng phải nộp thuế môn bài

23:55 07/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Những đối tượng phải nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn thực hiện tại thông tư 302/2016/TT-BTC.

  Các đối tượng phải đóng thuế môn bài
  Các đối tượng phải đóng thuế môn bài

  Những đối tượng phải nộp thuế môn bài

  Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

  7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Kiểm toán Es-Glocal xin được chia sẻ thêm 1 số vấn đề các bạn thường quan tâm đến lệ phí môn bài như :

  1. Văn phòng đại diện có phải nộp lệ phí môn bài không?

  Trả lời:

  Theo các công văn:

  + Công văn 15865/BTC-CST ngày 01/11/2016 của Bộ tài chính

  + Công văn 658/TCT-CS ngày 28/02/2017 của Tổng cục thuế

  + Công văn 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 của Bộ tài chính

  Hướng dẫn về lệ phí môn bài 2017 đối với văn phòng đại diện thì:

  - Nếu Văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;

  - Nếu Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

  2. Hướng xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN?

  Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục cũ, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị Điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi KBNN để điều chỉnh sang tiểu mục mới, đảm bảo đúng nghĩa vụ của NNT.

  Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục mới dẫn đến sai nghĩa vụ của NNT, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị Điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi KBNN để điều chỉnh sang tiểu mục cũ, đảm bảo trừ nợ đúng cho NNT.

  (Theo Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài của tổng cục thuế ngày 05/01/2017)

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Những đối tượng phải nộp thuế môn bài

  menu
  024 66 66 33 69
  Top