1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những nghành nghề Doanh nghiệp Kiểm toán được phép Kinh doanh

12:38 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

  1. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện các dịch vụ sau đây:

  a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

  b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

  2. Ngoài các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện các dịch vụ sau đây:

  a) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

  b) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

  c) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

  d) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

  đ) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

  e) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

  g) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

  3. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này được thực hiện dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán mà không phải đăng ký.

  4. Khi thực hiện dịch vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2, doanh nghiệp kiểm toán phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Những nghành nghề Doanh nghiệp Kiểm toán được phép Kinh doanh

  menu
  024 66 66 33 69
  Top