1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách lập hóa đơn có số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn

21:15 22/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách lập hóa đơn có số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Cách viết hóa đơn có bảng kê kèm theo, Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT,...

  Cách viết hóa đơn có nhiều mặt hàng
  Cách viết hóa đơn có nhiều mặt hàng

  Cách lập hóa đơn có số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn

  Theo Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn cụ thể như sau:

  Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, thì các bạn có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  1. Hình thức Ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

  - Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.

  - Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác.

  - Thông tin người bán, người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

  * Yêu cầu khi lập hóa đơn nhiều trang:

  Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì có thể đề nghị Cục thuế xem xét chấp thuận cho sử dụng hóa đơn nhiều trang.

  Khi sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang thì phần đầu trang sau phải hiển thị nội dung: cùng số hóa đơn như của trang đầu; cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán, cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu "tiep theo trang truoc - trang X/Y".

  2. Hình thức Lập bảng kê kèm theo

  - Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

  a) Nội dung ghi trên hóa đơn

  - Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

  Chi tiết: Cách viết hoá đơn kèm bảng kê

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-gtgt-kem-theo-bang-ke.html

  - Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo nguyên tắc:

  Chi tiết: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

  http://es-glocal.com/nguyen-tac-lap-hoa-don-gtgt-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

  b) Nội dung trên bảng kê

  - Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

  + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

  + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

  - Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  - Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  - Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Cách lập hóa đơn có số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn

  http://es-glocal.com/lap-hoa-don-co-so-mat-hang-nhieu-hon-so-dong.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý/tháng

  http://es-glocal.com/lap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-gtgt-theo-quy.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách lập hóa đơn có số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn

  menu
  024 66 66 33 69
  Top