1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK ), Khai thuế qua mạng (iHTKK)

08:58 23/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia thông tin nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế: Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK mới nhất), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Phần mềm công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QT TNCN)

  Để tiếp tục hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế theo các mẫu biểu qui định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK); Khai thuế qua mạng (iHTKK), Công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QT TNCN) với nội dung chính hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN năm 2011.

  Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai các phần mềm ứng dụng như sau:

  1. Phần mềm ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK- website kekhaithue.gdt.gov.vn); Phần mềm công cụ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) và website tncnonline nhé.

  - Ngày 16/01/2012: Tổng cục Thuế sẽ phát hành phiên bản ứng dụng mới lên website ngành Thuế, đồng thời nâng cấp ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong nội bộ ngành Thuế phục vụ việc nhận dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2011 theo cấu trúc tờ khai mới.

  Vì vậy:

  - Từ ngày 06/01/2012 -15/1/2012: Người nộp thuế tạm dừng việc gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN tới Cơ quan Thuế, để hỗ trợ Tổng cục Thuế dọn dẹp và xử lý hết dữ liệu cũ, chuẩn bị điều kiện để nhận dữ liệu mới.

  - Từ ngày 16/1/2012: NNT gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011. Trung tâm xử lý dữ liệu quyết toán thuế TNCN của ngành Thuế sẽ từ chối nhận các hồ sơ quyết toán theo mẫu cũ (Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010 của Bộ Tài chính).

  - Riêng phần mềm ứng dụng Khai thuế qua mạng (HTKK, iHTKK) và website kekhaithue.gdt.gov.vn vẫn thực hiện kê khai các tờ khai khác và gửi đến cơ quan Thuế như bình thường.

  2. Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế mã vạch (HTKK):

  - Ngày 16/1/2012: Tổng cục Thuế sẽ phát hành phiên bản ứng dụng mới lên website ngành Thuế.

  - Từ ngày 16/1/2012: NNT kê khai các tờ khai và quyết toán thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011. Cơ quan Thuế sẽ từ chối nhận các hồ sơ khai thuế theo mẫu cũ tại Thông tư 20/2010/TT-BTC và Thông tư 60/2007/TT-BTC

  3. Lưu ý chung:

  - Sau khi các ứng dụng được nâng cấp, Người nộp thuế đang thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng và thuộc diện được miễn giảm thuế TNCN, GTGT hoặc được gia hạn nộp thuế (theo nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội và quyết định 54/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), khi gửi file dữ liệu quyết toán thuế qua mạng, có thể đính kèm file phụ lục miễn giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo và hướng dẫn cùng với việc nâng cấp ứng dụng.

  Tổng cục Thuế thông báo để tất cả Người nộp thuế được biết và phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai nâng cấp ứng dụng thành công.

  Mời các bạn xem chi tiết:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK ), Khai thuế qua mạng (iHTKK)

  menu
  024 66 66 33 69
  Top