1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý

Tin thuế

22:30 22/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT, Cách xử lý hóa đơn viết sai ...

  Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
  Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT

  Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý

  1. Các lưu ý khi lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn bạn cần biết

  Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

  - Hàng quý DN (kể cả DN mới thành lập) phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  - Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập và ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

  - Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

  - Trường hợp DN trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.

  - Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.

  - Theo Công văn 9136/CT-TTHT ngày 9/03/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

  Nếu doanh nghiệp đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động, chưa bán hàng hóa, dịch vụ, chưa đăng ký đặt in hoá đơn (hoặc tự in hoá đơn) và chưa thông báo phát hành hoá đơn, chưa sử dụng hóa đơn => Thì không phải nộp báo cáo tình hình hóa đơn.

  2. Các bước lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Sau đây Es-Glocal xin hướng dẫn cụ thể cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý trên phần mềm HTKK qua 5 bước:

  Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK mới nhất:

  Nhập mã số thuế của công ty vào ô "Mã số thuế"

  -> "Đồng ý"

  Bước 2: Chọn mục "Hoá đơn"

  -> "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)"

  -> Chọn "Kỳ báo cáo" theo THÁNG hoặc QUÝ

  -> Nhập vào ô tháng/quý theo tháng/quý mà bạn cần báo cáo

  -> Click "Đồng ý"

  Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột

  Sau khi hoàn thành bước 2, màn hình sẽ hiển thị như sau:

  Cột 1: Cột thứ tự

  - Các bạn muốn thêm dòng thì bấm "F5", xóa thì bấm "F6".

  Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo

  VD: Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn "01GTKT".

  Cột 2: Tên loại hóa đơn

  - Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.

  Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn

  - Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.

  VD: 01GTKT3/001.

  Cột 4: Ký hiệu hóa đơn

  - Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.

  VD: TT/12P

  Cột 5: Tổng số

  - Không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

  Cột 6,7: Từ số - Đến số: Số tồn đầu kỳ

  - Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

  VD: Cột 6: 0000001 Cột 7: 0000050

  Cột 8, 9: Từ số - Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ

  - Nhập dạng số. Nếu trong kỳ bạn không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập

  VD: Trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100.

  Thì nhập: Cột 8: 0000051 Cột 9: 0000100.

  Cột 10, 11, 12

  - Phần mềm sẽ tự động nhảy.

  Cột 13: Số lượng đã sử dụng

  - Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.

  VD: Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơn nào thì ghi: 50

  Cột 14, 16, 18: Số lượng

  - Phần mềm tự động nhảy.

  Cột 15, 17, 19: Số

  - Các bạn nhập "Mã số hóa đơn" xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.

  VD: Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005 thì các bạn nhập vào Cột 15: 0000005

  - Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.

  VD: Trong kỳ có các bạn làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128 thì các bạn nhập vào Cột 17: 0000006;0000011;0000128

  - Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)

  VD: Trong kỳ có các bạn hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008 thì các bạn nhập vào Cột 19: 0000006-0000008

  Chú ý: Các bạn cần phân biệt được 3 trường hợp:

  + XÓA BỎ: là tất cả những HĐ viết sai gạch chéo 3 liên, HĐ viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi hoặc biên bản hủy.

  + MẤT: Các bạn phải chứng minh được việc mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất HĐ

  + HỦY: là những HĐ in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không có nhu cầu sử dụng nữa (yêu cầu phải có: Biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy)

  Xem thêm: Phân biệt cột hủy và xóa bỏ hóa đơn trên BC THSDHĐ

  http://es-glocal.com/phan-biet-ro-rang-giua-cot-huy-va-xoa-bo-hoa-don.html

  Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ

  - Sẽ tự động nhảy

  - Người lập biểu: Nhập kiểu text (không nhập cũng được)

  - Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

  - Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

  Bước 4: Các bạn ấn nút "Ghi", nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết

  Bước 5: Cuối cùng các bạn ấn nút "Kết xuất XML" rồi nộp qua mạng cho cơ quan thuế

  3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (tháng)

  a. Theo tháng:

  - Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

  b. Theo quý:

  - Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

  + Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

  + Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7

  + Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

  + Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

  (Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý

  http://es-glocal.com/lap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-gtgt-theo-quy.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

  http://es-glocal.com/thoi-han-nop-cac-loai-bao-cao-thue-nam-2018.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý

  menu
  024 66 66 33 69
  Top