1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2021?

Kế toán

15:56 16/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2021 hay không và nếu có thì phải đóng những bảo hiểm nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ giải đáp tới các bạn qua bài viết dưới đây.

Lao động từ 1-3 tháng có phải đóng BHXH hay không

Lao động từ 1-3 tháng có phải đóng BHXH hay không

Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Hợp đồng lao động là gì?

Theo điều 13 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tin lương, điều kiện lao động, quyn và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

#2. Hình thức hợp đồng lao động

Theo quy định tại điều 14 Bộ Luật lao động 2019 có quy định cụ thể về hình thức HĐLĐ như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này."

#3. Nội dung của hợp đồng lao động

Theo quy định tại Bộ Luật lao động năm 2019 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Dù giữa doanh nghiệp và người lao động ký hợp đồng theo hình thức nào, mẫu hợp đồng lao động nào thì cũng cần đảm bảo những nội dung sau đây:

>>>Xem thêm bài viết Nội dung hợp đồng lao động tại đây nhé!

#4. Các loại hợp đồng lao động mới nhất

Theo điểm 1, điều 20 Bộ Luật lao động 2019 hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

"a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng"

Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

"a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết; b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này."

Như vậy theo Bộ Luật 2019 thì Doanh nghiệp và Người Lao động chỉ có thể ký một trong hai loại hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

#5. Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2021?

Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH năm 2014, đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

" 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động."

Tuy nhiên từ 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thay thế Bộ luật Lao động năm 2012. Theo đó, chỉ còn 2 loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc vào năm 2021 cũng thay đổi, cụ thể chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn mà không còn đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Và TH lao động có hợp đồng có thời hạn từ 1-3 tháng thì phải tham gia đóng BHXH bắt buộc.

#6. Một số câu hỏi thường gặp về Lao động có hợp đồng

Hỏi: Hợp đồng lao động là gì?

Trả lời: HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tin lương, điều kiện lao động, quyn và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hỏi: Công ty muốn tạo điều kiện để nhân viên có thêm 3 tháng để hoàn thiện kỹ năng và đào tạo thêm, sau đó mới ký hợp đồng lao động chính thức. Vì vậy, trong trường hợp này nên ký hợp đồng lao động nào?

Trả lời: Bạn có thể xem thêm các loại hợp đồng lao động tại đây nhé!

Hỏi: Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2021 không?

Trả lời: Đối với HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng có phải đóng BHXH bạn nhé.

Như vậy, ES-GLOCAL vừa cùng các bạn tìm hiểu về những lưu ý đối với Lao động có hợp đồng trong năm 2021. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết này để giải đáp những khúc mắc về những lao động có hợp đồng nào phải bắt buộc tham gia đóng BHXH. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.

logo zalo

Hỏi đáp Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2021?

menu
024 66 66 33 69
Top