1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2020?

14:03 18/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2020 hay không và nếu có thì phải đóng những bảo hiểm nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ giải đáp tới các bạn qua bài viết dưới đây.

  Lao động từ 1-3 tháng có phải đóng BHXH hay không
  Lao động từ 1-3 tháng có phải đóng BHXH hay không

  #1. Hợp đồng lao động là gì?

  Theo điều 13 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tin lương, điều kiện lao động, quyn và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

  #2. Hợp đồng đối với công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên

  Theo quy định tại điều 16 Bộ Luật lao động 2012, đới với công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì hai bên phải giao kết với nhau bằng văn bản.

  Theo đó, công ty có thể kí với người lao động một trong 3 loại hợp đồng được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012:

  Điều 22: Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại hình sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Trường hợp công ty muốn ký hợp đồng trong thời hạn 3 tháng thì có thể kí hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định, tuy nhiên cần lưu ý quy định tại Khoản 3 Điều 22 BLLĐ 2012: “3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

  #3. Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2020 ?

  1. Căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 thì quy định về Đối tượng tham gia các bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp như sau:

  - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội:

  Theo điều 4, mục 1:

  "1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);"

  - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

  Tại điều 13, mục 3 và điều 17 mục 4 => Không có nói đến đối tượng tham gia là Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

  - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp:

  Tại điều 21, mục 5 :

  "1.2. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018). Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình; "

  2. Căn cứ theo Thông báo số 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

  "Từ ngày 01/01/2018 ngoài các đối tượng theo quy định tại điều 2 Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN."

  Kết luận:

  - Trước ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng không phải đóng 1 khoản bảo hiểm bắt buộc nào.

  - Từ ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng BHXH, BHTNLĐ-BNN và không phải đóng BHYT, BHTN.

  #4. Một số câu hỏi thường gặp về Lao động có hợp đồng

  Hỏi: Công ty muốn tạo điều kiện để nhân viên có thêm 3 tháng để hoàn thiện kỹ năng và đào tạo thêm, sau đó mới ký hợp đồng lao động chính thức. Vì vậy, trong trường hợp này nên ký hợp đồng lao động nào?

  Trả lời: Bạn có thể xem thêm các loại hợp đồng lao động tại đây nhé!

  Hỏi: Hợp đồng lao động ba tháng có phải đóng BHXH, BHYT không ?

  Trả lời:

  - Trước ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng không phải đóng 1 khoản bảo hiểm bắt buộc nào.

  - Từ ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng BHXH, BHTNLĐ-BNN và không phải đóng BHYT, BHTN.

  Hỏi: Loại hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

  Trả lời: Từ năm 2021 trở đi thì chỉ có hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn mới phải đóng BHXH. Còn hợp đồng thời vụ theo mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng thì không phải đóng BHXH.

  Hỏi: Chính sách của Nhà nước đối với BHXH như thế nào?

  Trả lời:

  1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  3. Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

  4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

  5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội.

  Tên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ bài viết về Lao động có hợp đồng từ 1 -3 tháng có cần đóng BHXH từ 1/1/2020 ? Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết này. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.

  logo zalo

  Hỏi đáp Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2020?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top